Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Người dùng đang chạy Microsoft Internet Explorer 6 hoặc Windows Internet Explorer 7 trên máy tính Windows XP hoặc Windows Vista không thể tham gia cuộc họp Microsoft Lync 2013 bằng ứng dụng Web Lync. Khi người dùng cố gắng tham gia cuộc họp, họ nhận được một thông báo trạng thái trình duyệt không hỗ trợ.

Tuy nhiên, người dùng có thể sử dụng ứng dụng Web Lync tham gia cuộc họp Microsoft Lync Server 2010, như mong đợi.

Giải pháp

Để giải quyết vấn đề này đối với người dùng đang chạy Internet Explorer 6 hoặc Explorer 7 trên máy tính Windows XP hoặc Windows Vista, hãy cài đặt bản Cập Nhật tích luỹ được mô tả trong bài viết sau trong cơ sở kiến thức Microsoft:

Mô tả bản Cập Nhật tích luỹ 5.0.8308.420 Lync Server 2013, thành phần Web 2835435 : tháng 7 năm 2013Lưu ý Sau khi người dùng cài đặt bản Cập Nhật tích luỹ này, họ sẽ được nhắc cài đặt Microsoft Lync Attendee khi họ cố gắng tham gia cuộc họp. Nếu người tham gia Lync đã được cài đặt, Internet Explorer sẽ bắt đầu Lync tham dự tự động.

Tham khảo

Để biết thêm thông tin về hệ điều hành và kết hợp trình duyệt được hỗ trợ trong Lync Server 2013, truy cập vào trang web TechNet sau đây:

Lync Web App hỗ trợ nền tảng

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×