Người dùng không thể mở rộng thư mục hoặc xem dữ liệu lịch đầy đủ ngay cả khi họ có quyền truy cập đầy đủ

Triệu chứng

Hãy xem xét tình huống sau:

  • Bạn đang làm việc trong môi trường kết hợp Office 365.

  • Bạn có một hộp thư được lưu trữ trên máy chủ tại chỗ đang chạy Microsoft Exchange Server 2010.

  • Exchange trực tuyến người dùng thêm hộp thư vào hồ sơ Outlook như thư bổ sung.

  • Outlook Anywhere (RPC/HTTP) kết nối củahộp thư tại chỗ n cho máy khách Outlook bị vô hiệu hoá.

Trong trường hợp này, một số người dùng không thể mở rộng thư mục củahộp thư tại chỗ nvà chúng có thể thấy dữ liệu rảnh/bận chỉ trong lịch Outlook ngay cả khi họ đã truy cập hoặc trình soạn thảo/tập quyền hộp thư này.

Giải pháp

Để khắc phục sự cố này, thêm hộp thư tại chỗ làm tài khoản khác trong máy khách Outlook. Để thực hiện việc này, hãy làm theo các bước sau:

  1. Chọn tệp > thông tin > cài đặt tài khoản.

  2. Trên E-mail tab, chọn mới.

  3. Trên trang Thiết lập tài khoản , nhập tên hộp thư, địa chỉ email và mật khẩu tài khoản của bạn.

  4. Chọn tiếp theo.

Lưu ý Đảm bảo rằng bạn có toàn quyền Truy cập hộp thư này.

 

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×