Người dùng không thể truy cập thư mục công cộng sau khi bạn nâng cấp lên Exchange Server 2013 bản Cập Nhật tích luỹ 3

Triệu chứng

Sau khi bạn nâng cấp lên Microsoft Exchange Server 2013 tích lũy Update 3, người dùng chạy Microsoft Outlook trong Windows XP không thể kết nối với Exchange Server 2013 thư mục công cộng. Ngoài ra, người dùng nhận được thông báo lỗi sau khi họ cố gắng mở thư mục công cộng:


Không thể mở rộng thư mục. Không thể mở nhóm thư mục. Hồ sơ của bạn không được cấu hình.


Lưu ý Để biết thêm chi tiết về bản Cập Nhật tích luỹ này, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

2892464 mô tả về Cập Nhật tích luỹ 3 dành cho Exchange Server 2013

Giải pháp

Để giải quyết vấn đề này, cài đặt Exchange Server 2013 gói dịch vụ 1 (SP1) hoặc các bản Cập Nhật tích luỹ cho Exchange Server 2013. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết sau trong cơ sở kiến thức Microsoft:

2926248 về Exchange Server 2013 gói dịch vụ 1

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×