Người dùng Lync Online không thể tìm kiếm danh bạ trong Lync 2013 trong môi trường có một máy chủ proxy được triển khai

Nguyên nhân

Sự cố này xảy ra do Microsoft Lync 2013 bộ máy chủ proxy nhưng không đặt proxy danh sách ngoại lệ đối với dịch vụ hỗ trợ đăng nhập trực tuyến của Microsoft Office (MSOIDSVC). Do đó, MSOIDSVC cố gắng kết nối máy chủ Active Directory Federation Services (ADFS) thông qua máy chủ proxy. Tuy nhiên, máy chủ proxy không thể kết nối máy chủ ADFS thông qua mạng Internet bên ngoài.

Giải pháp

Để giải quyết vấn đề này, cài đặt Cập Nhật tháng 10, 2015 cho Lync 2013.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×