Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Sự cố này xảy ra khi một tổ chức sử dụng thiết bị Polycom HDX8000 để chia sẻ video trong cuộc họp. Sau đó, Microsoft Lync Web App bổ sung hỏng trong vòng 2 phút.

Lưu ý Khi sự cố này xảy ra, người dùng âm thanh và video thất bại, nhưng tin nhắn nhanh tính năng vẫn hoạt động.

Giải pháp

Để khắc phục sự cố này, đi vào ngày 2014 tích lũy Cập Nhật 5.0.8308.834 cho Lync Server 2013, máy chủ cấu phần web

Lưu ý Sau khi bạn cài đặt bản Cập Nhật tích luỹ này, người dùng sẽ không được nhắc cài đặt mới bổ sung nếu một trình cắm đã được cài đặt. Để cài đặt đúng trình bổ sung, người dùng phải xoá bổ sung sẵn có.

Thông tin

Các sản phẩm của bên thứ ba mà bài viết này thảo luận do các công ty độc lập với Microsoft sản xuất. Microsoft không bảo hành, theo ngụ ý hay cách khác, về hiệu suất hoặc độ tin cậy của những sản phẩm này.Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×