Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

VẤN

Người dùng trong môi trường bảo vệ Microsoft Exchange Online nhận được một báo cáo không chuyển phát (NDR) khi họ gửi thư email đến một người nhận có môi trường nhắn tin sử dụng dịch vụ UCEPROTECT cho bảo mật thư.

BỞI

Sự cố này xảy ra nếu địa chỉ IP của Exchange Online Protection sẽ được thêm vào danh sách chặn Uceprotect .

NGHIỆM

Nguyên nhân của vấn đề nằm trong danh sách chặn UCEPROTECT và độ phân giải phải được dẫn đến UCEPROTECT. Do đó, chúng tôi khuyên bạn liên hệ với UCEPROTECT. Hướng dẫn sau đây được cung cấp như-là và không có bất kỳ bảo hành nào để giải quyết các rejections thư không mong muốn từ các môi trường người nhận sử dụng dịch vụ UCEPROTECT dưới dạng danh sách chặn. Để giải quyết vấn đề này, hãy thử làm như sau. Nếu hệ thống nhắn tin người nhận sử dụng danh sách chặn UCEPROTECT, hãy liên hệ với người quản trị thư của người nhận để được thêm các địa chỉ IP của Exchange Online Protection Server được thêm vào danh sách cho phép để bỏ qua kiểm tra UCEPROTECT:

THÔNG TIN BỔ SUNG

Danh sách chặn UCEPROTECT là một danh sách khối thời gian thực phổ biến. Danh sách chặn thời gian thực là danh sách các địa chỉ IP được phát hành thông qua hệ thống tên miền (DNS) là một tệp vùng có thể được sử dụng bởi phần mềm máy chủ DNS hoặc là một vùng DNS trực tiếp có thể được truy vấn trong thời gian thực. Các danh sách chặn thời gian thực được dùng thường xuyên nhất để phát hành địa chỉ của các máy tính hoặc mạng được nối kết đến gửi thư rác. Hầu hết các phần mềm máy chủ thư có thể được thiết lập để từ chối hoặc gắn cờ cho thư được gửi từ một site được liệt kê trên một hoặc nhiều danh sách như vậy. Microsoft cam kết cho phép khách hàng có một môi trường email bảo mật được cả thư rác và vi-rút miễn phí. Như một phần của cam kết đó, Exchange Online Protection sẽ thực hiện nhiều bước để đảm bảo rằng thư được lọc qua mạng của chúng tôi không chứa các thư thương mại không mong muốn.

Các sản phẩm của bên thứ ba mà bài viết này thảo luận được sản xuất bởi các công ty độc lập với Microsoft. Microsoft không bảo hành, ngụ ý hay không, về hiệu suất hoặc độ tin cậy của những sản phẩm này. Microsoft cung cấp thông tin liên hệ của bên thứ ba để giúp bạn tìm thấy hỗ trợ kỹ thuật. Thông tin liên hệ này có thể thay đổi mà không cần thông báo. Microsoft không đảm bảo tính chính xác của thông tin liên hệ của bên thứ ba này. Thông tin và giải pháp trong tài liệu này đại diện cho dạng xem hiện tại của Microsoft Corporation về những vấn đề này kể từ ngày xuất bản. Giải pháp này sẵn có thông qua Microsoft hoặc nhà cung cấp của bên thứ ba. Chúng tôi không đề xuất cụ thể bất kỳ nhà cung cấp của bên thứ ba nào hoặc giải pháp của bên thứ ba nào mà bài viết này có thể mô tả. Cũng có thể có những nhà cung cấp của bên thứ ba hoặc giải pháp của bên thứ ba khác mà bài viết này không mô tả. Do chúng tôi phải đáp ứng với tình hình thay đổi của thị trường, thông tin này không được coi là cam kết của Microsoft. Chúng tôi không thể đảm bảo hoặc xác nhận độ chính xác của bất kỳ thông tin nào hoặc của bất kỳ giải pháp nào do Microsoft hoặc bất kỳ nhà cung cấp của bên thứ ba được đề cập nào trình bày.Microsoft không thực hiện bảo hành và loại trừ tất cả tuyên bố, bảo hành và điều kiện cho dù diễn đạt, ngụ ý hoặc theo luật định. Điều này bao gồm nhưng không giới hạn ở các tuyên bố, bảo hành hoặc điều kiện về quyền sở hữu, sự không vi phạm, điều kiện thoả mãn, khả năng bán sản phẩm và tính phù hợp một mục đích cụ thể, đối với bất kỳ dịch vụ, giải pháp, sản phẩm hoặc bất kỳ tài liệu hay thông tin nào khác. Trong mọi trường hợp, Microsoft sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý về bất kỳ giải pháp của bên thứ ba nào mà bài viết này đề cập.

Bạn vẫn cần trợ giúp? Đi đến cộng đồng Microsoft.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×