Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Xem xét tình huống sau:

  • Bạn triển khai máy chủ trò chuyện liên tục trong một môi trường Microsoft Lync Server 2013.

  • Bạn thêm một nhóm phân phối (DG) là một thành viên phòng trò chuyện trong môi trường Lync Server 2013.

  • Người dùng trong DG đăng nhập vào Lync 2013.

Trong trường hợp này, người dùng không nhận được lời mời của phòng trò chuyện. Ngoài ra, người dùng trong DG không tham gia phòng trò chuyện nhóm.

Nguyên nhân

Sự cố này xảy ra nếu nó mất nhiều thời gian hơn dự kiến cho máy chủ trò chuyện liên tục đồng bộ hoá với dịch vụ Doman Active Directory (AD DS).

Giải pháp

Để giải quyết vấn đề này, cài đặt các bản Cập Nhật tích luỹ được mô tả trong bài viết sau trong cơ sở kiến thức Microsoft:

2835432 mô tả các bản Cập Nhật tích luỹ 5.0.8308.420 Lync Server 2013, thành phần cốt lõi: tháng 7 năm 2013

Mô tả bản Cập Nhật tích luỹ 5.0.8308.420 Lync Server 2013, trò chuyện liên tục 2835433 : tháng 7 năm 2013

Mô tả bản Cập Nhật tích luỹ 5.0.8308.420 Lync Server 2013, thành phần Web 2835435 : tháng 7 năm 2013

Tham khảo

Để biết thêm thông tin về các vấn đề ảnh hưởng đến người dùng particiaption trong phòng trò chuyện, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

2783949 người dùng trong một DG không nhận được thư mời phòng trò chuyện khi người dùng đăng nhập vào một Office Communications Server 2007 R2, khách hàng trò chuyện nhóm

2796758 người dùng không thể tham gia phòng trò chuyện nhóm sau khi bạn thêm người dùng vào một DG là thành viên của nhóm trò chuyện phòng trong môi trường Lync Server 2010

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×