You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Triệu chứng

Sự cố này xảy ra với các tài khoản được di chuyển từ một triển khai tại chỗ sang Microsoft Lync Online.

Để khắc phục vấn đề này, cài đặt bản Cập Nhật tháng 5, 2016, (KB3115261) cho Lync 2013 (Skype dành cho doanh nghiệp).
Lưu ý Lync 2013 được nâng cấp lên Skype dành cho doanh nghiệp trong tháng 12 năm 2015.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×