Nhóm ứng dụng MSExchangeOWAAppPool chiếm quá nhiều bộ nhớ khi khởi động lại trong Exchange Server 2013

Triệu chứng

Khi Outlook Web App và Exchange Web Services (EWS) khởi động lại ứng dụng hồ và nhiều miền được chấp nhận trong Microsoft Exchange Server 2013, ứng dụng vùng ở trạng thái thùng và tiêu thụ lượng bộ nhớ.

Giải pháp

Để khắc phục sự cố này, cài đặt cho Exchange Server 2013 hoặc các .

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Tìm hiểu về Microsoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×