Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Tóm tắt

Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này cho Microsoft Skype dành cho doanh nghiệp 2016, thông báo interop sẽ không được hiển thị trong một cuộc họp Skype nếu người tham gia mới của Skype cho cuộc họp kinh doanh là một chế độ TeamsOnly sử dụng.

Cách tải bản cập nhật này

Để nhận bản cập nhật này, cài đặtbản Cập Nhật tháng1, 2019, (KB4484102) cho Microsoft Skype dành cho doanh nghiệp 2016.

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×