Nhóm interop biểu ngữ hiển thị trong Skype cuộc họp khi người dùng TeamsOnly tham gia Skype dành cho doanh nghiệp 2016

Tóm tắt

Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này cho Microsoft Skype dành cho doanh nghiệp 2016, thông báo interop sẽ không được hiển thị trong một cuộc họp Skype nếu người tham gia mới của Skype cho cuộc họp kinh doanh là một chế độ TeamsOnly sử dụng.

Cách tải bản cập nhật này

Để nhận bản cập nhật này, cài đặtbản Cập Nhật tháng1, 2019, (KB4484102) cho Microsoft Skype dành cho doanh nghiệp 2016.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×