Triệu chứng

Sự cố này xảy ra trong trường hợp sau:

  • Bạn xác định nhiều giao thức khởi tạo phiên họp (SIP) miền trong một môi trường Microsoft Lync Server.

  • Triển khai Lync Server 2010 phía ngoài vùng và Lync Server 2013 phía ngoài vùng trong môi trường.

  • Bạn tạo một nhóm phản hồi trong một nhóm ngoại vi Lync Server 2013.

  • Bạn chọn hộp kiểm cho phép xếp hàng chờ cho nhóm phản hồi, và sau đó bạn bấm tiếp đến số điện thoại để chuyển tiếp cuộc gọi hết thời gian cho một số khu vực chuyển điện thoại mạng (PSTN).

  • Người dùng homed trong Lync Server 2010 Front-End nhóm.

  • Người dùng gọi nhóm phản hồi.

Nguyên nhân

Sự cố này xảy ra do vùng SIP của người gọi phù hợp với mục tiêu SIP miền và do đó, tính năng định tuyến bên ngoài trong Lync Server 2013 không định tuyến cuộc gọi.

Giải pháp

Để giải quyết vấn đề này, cài đặt bản Cập Nhật tích luỹ sau:

2987510 tháng 4 năm 2014 Cập Nhật tích luỹ 5.0.8308.815 Lync Server 2013 (máy chủ ngoại vi và máy chủ Edge)

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×