Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Khi sự cố này xảy ra, bạn nhận được thông báo sau trên điện thoại:

通話に失敗しました。 は取り込み中です

Giải pháp

Để giải quyết vấn đề này, cài đặt một bản Cập Nhật tích luỹ sau:

  • 2988177 tháng 4 năm 2014 Cập Nhật tích luỹ cho phiên bản điện thoại Lync Aastra 6721ip và Aastra 6725ip động (KB2988177)

  • 2988178 tháng 4 năm 2014 Cập Nhật tích luỹ cho phiên bản điện thoại Lync cho HP 4110 và HP 4120 động (KB2988178)

  • 2988181 tháng 4 năm 2014 Cập Nhật tích luỹ cho phiên bản điện thoại Lync Polycom CX500, Polycom CX600 và Polycom CX3000 (KB2988181)

  • 2988182 tháng 4 năm 2014 Cập Nhật tích luỹ cho phiên bản điện thoại Lync Polycom CX700 và 8540 điện thoại LG-Nortel IP động (KB2988182)

Sau khi bạn cài đặt một trong các bản Cập Nhật tích luỹ, nếu bạn dùng dòng có đang bận, bạn sẽ nhận được thông báo sau trên điện thoại:

通話中または *** は取り込み中です

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×