Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Khi sự cố này xảy ra, bạn nhận được thông báo sau trên điện thoại:

通話に失敗しました。 は取り込み中です

Giải pháp

Để giải quyết vấn đề này, cài đặt một bản Cập Nhật tích luỹ sau:

  • 2988177 tháng 4 năm 2014 Cập Nhật tích luỹ cho phiên bản điện thoại Lync Aastra 6721ip và Aastra 6725ip động (KB2988177)

  • 2988178 tháng 4 năm 2014 Cập Nhật tích luỹ cho phiên bản điện thoại Lync cho HP 4110 và HP 4120 động (KB2988178)

  • 2988181 tháng 4 năm 2014 Cập Nhật tích luỹ cho phiên bản điện thoại Lync Polycom CX500, Polycom CX600 và Polycom CX3000 (KB2988181)

  • 2988182 tháng 4 năm 2014 Cập Nhật tích luỹ cho phiên bản điện thoại Lync Polycom CX700 và 8540 điện thoại LG-Nortel IP động (KB2988182)

Sau khi bạn cài đặt một trong các bản Cập Nhật tích luỹ, nếu bạn dùng dòng có đang bận, bạn sẽ nhận được thông báo sau trên điện thoại:

通話中または *** は取り込み中です

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×