Với Tư cách thành viên Xbox Live Gold, bạn sẽ được giảm giá nhiều khi mua trò chơi.

Đi đến khu vực của hội viên Gold trên bảng điều khiển để tải xuống trò chơi. Trò chơi hiển thị vào ngày 1 và ngày 16 mỗi tháng.

Hoặc hãy đi đến Games with Gold trên Xbox.com để xếp trò chơi của vào hàng đợi để tải xuống bảng điều khiển..

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×