Triệu chứng

Có bốn thay đổi cần thiết để cổng trong Microsoft Skype dành cho doanh nghiệp 2015 (Lync 2013). Họ là Firsttimesignin và dấu thời gian báo cáo, loại cài đặt, phiên bản dll báo cáo và phiên bản office báo cáo.

Giải pháp

Áp dụng những thay đổi này, cài đặt 3 năm 2017, Cập Nhật (KB3141468) cho Skype dành cho doanh nghiệp.

Lưu ý Lync 2013 được nâng cấp lên Skype dành cho doanh nghiệp trong tháng 12 năm 2015.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×