Triệu chứng

Điều kiện hiếm và dưới tải nặng, một số dịch vụ liên quan đến máy chủ lưu trữ tích hợp trên hệ thống không thành công.

Nguyên nhân

Sự cố này xảy ra do thiếu yếu tố và tiêu đề trong vùng đệm. Nhật ký ứng dụng bao gồm sự kiện 684 và 685 mục được ghi lại các tác nhân quản lý (MngAgent) hoặc quy trình quản lý khách hàng (MngCli).

Giải pháp

Thông tin Cập Nhật tích luỹ

Việc khắc phục sự cố này được bao gồm trong bản Cập Nhật tích luỹ sau cho máy chủ tích hợp máy chủ:

Cập Nhật tích luỹ 3 dành cho máy chủ tích hợp máy chủ 2016

Gói Cập Nhật tích luỹ 5 cho máy chủ tích hợp máy chủ 2013

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×