We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Triệu chứng

Khi bạn khởi động ứng dụng Office 2010 (chẳng hạn như Excel 2010 hoặc Word 2010), bạn sẽ được nhắc nhập uỷ nhiệm cho máy chủ proxy - office14client.microsoft.com - như trong ảnh này:Dấu nhắc có thể lặp lại sau khi bị loại bỏ.

Nguyên nhân

Đây là vấn đề với bản Cập Nhật được mô tả trong bài viết cơ sở kiến thức 2956191.

Giải pháp

Để khắc phục sự cố này, hãy cài đặt bản Cập Nhật được tìm thấy ở đây: http://www.microsoft.com/en-us/search/result.aspx?q=KB3054875&form=DLC

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×