Triệu chứng

Giả sử rằng một sổ địa chỉ gián tuyến (OAB) đầu tiên được tạo ra trong một môi trường Microsoft Exchange Server 2013. Khi .flt tệp hiện có hơn 2 gigabyte (GB), OAB không được xây dựng lại.

Nguyên nhân

Sự cố này xảy ra vì đã đạt kích thước tệp OAB 2 GB là một tôintloại dữ liệu khi nó phải là một kiểu dữ liệu uint .

Giải pháp

Để giải quyết vấn đề này, cài đặt Cập Nhật tích luỹ 7 dành cho Exchange Server 2013.

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×