Triệu chứng

Nếu môi trường tại chỗ của bạn chỉ được hiển thị thông qua giao thức Internet Phiên bản 6 (IPv6), bạn có thể gặp phải vấn đề về kết nối, chẳng hạn như sau:

  • Bạn không thể di chuyển hộp thư tại chỗ sang Microsoft Exchange Online.

  • Exchange Online không thể giải quyết tra cứu có sẵn (rảnh/bận) cho người dùng tại chỗ trong cấu hình hỗn hợp của bạn.

Nguyên nhân

Sự cố này xảy ra vì kết nối IPv6 không được hỗ trợ tại thời điểm này. 

Lưu ý Microsoft Office 365 hiện đang hỗ trợ kết nối IPv6 trong nước và các gói đang tồn tại để hỗ trợ kết nối IPv6.

Giải pháp

Hiển thị môi trường tại chỗ của bạn thông qua IPv4.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×