Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Tóm tắt

Bản cập nhật này cải thiện trải nghiệm Windows 10 out of box (OOBE). Bản cập nhật này chỉ áp dụng cho trình Windows 10 OOBE và sẽ có chỉ lúc OOBE Cập Nhật được cài đặt.

Cách nhận bản cập nhật này

Bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt tự động.

Điều kiện tiên quyết

Không có điều kiện tiên quyết nào để cài đặt bản cập nhật này.

Thông tin khởi động lại

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bản cập nhật phát hành trước đó.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Xin lưu ý rằng ngày và giờ của các tệp trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch quy ước giờ mùa hè hiện tại của bạn. Ngày và giờ cũng có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác trên tệp.

x86 Windows 10

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Resources.ar-sa.pri

Không áp dụng

93,512

11-Nov-2015

06:16

Không áp dụng

Resources.ar-sa.pri

Không áp dụng

12,384

11-Nov-2015

06:16

Không áp dụng

Resources.bg-bg.pri

Không áp dụng

96,264

11-Nov-2015

06:15

Không áp dụng

Resources.bg-bg.pri

Không áp dụng

13.400

11-Nov-2015

06:15

Không áp dụng

Resources.cs-cz.pri

Không áp dụng

89,272

11-Nov-2015

06:17

Không áp dụng

Resources.cs-cz.pri

Không áp dụng

11,192

11-Nov-2015

06:17

Không áp dụng

Resources.da-dk.pri

Không áp dụng

88,664

11-Nov-2015

06:17

Không áp dụng

Resources.da-dk.pri

Không áp dụng

10,872

11-Nov-2015

06:17

Không áp dụng

Resources.de-de.pri

Không áp dụng

91,192

11-Nov-2015

06:16

Không áp dụng

Resources.de-de.pri

Không áp dụng

11,272

11-Nov-2015

06:16

Không áp dụng

Resources.el-gr.pri

Không áp dụng

98,168

11-Nov-2015

06:15

Không áp dụng

Resources.el-gr.pri

Không áp dụng

14.400

11-Nov-2015

06:15

Không áp dụng

Resources.en-gb.pri

Không áp dụng

87,912

11-Nov-2015

06:12

Không áp dụng

Resources.en-gb.pri

Không áp dụng

10.568 người

11-Nov-2015

06:12

Không áp dụng

Resources.en-us.pri

Không áp dụng

87,712

11-Nov-2015

05:52

Không áp dụng

Resources.en-us.pri

Không áp dụng

10,560

11-Nov-2015

05:52

Không áp dụng

Resources.es-es.pri

Không áp dụng

90,360

11-Nov-2015

06:22

Không áp dụng

Resources.es-es.pri

Không áp dụng

11,264

11-Nov-2015

06:22

Không áp dụng

Resources.es-mx.pri

Không áp dụng

90,560

11-Nov-2015

06:22

Không áp dụng

Resources.es-mx.pri

Không áp dụng

11.104

11-Nov-2015

06:22

Không áp dụng

Resources.et-ee.pri

Không áp dụng

88,480

11-Nov-2015

06:12

Không áp dụng

Resources.et-ee.pri

Không áp dụng

10,720

11-Nov-2015

06:12

Không áp dụng

Resources.fi-fi.pri

Không áp dụng

89,056

11-Nov-2015

06:12

Không áp dụng

Resources.fi-fi.pri

Không áp dụng

10,960

11-Nov-2015

06:12

Không áp dụng

Resources.fr-ca.pri

Không áp dụng

92,160

11-Nov-2015

06:22

Không áp dụng

Resources.fr-ca.pri

Không áp dụng

11,344

11-Nov-2015

06:22

Không áp dụng

Resources.fr-fr.pri

Không áp dụng

92,384

11-Nov-2015

06:22

Không áp dụng

Resources.fr-fr.pri

Không áp dụng

11,376

11-Nov-2015

06:22

Không áp dụng

Resources.he-il.pri

Không áp dụng

91,552

11-Nov-2015

06:16

Không áp dụng

Resources.he-il.pri

Không áp dụng

11,832

11-Nov-2015

06:16

Không áp dụng

Resources.hr-hr.pri

Không áp dụng

89,296

11-Nov-2015

06:16

Không áp dụng

Resources.hr-hr.pri

Không áp dụng

10,944

11-Nov-2015

06:16

Không áp dụng

Resources.hu-hu.pri

Không áp dụng

89,960

11-Nov-2015

06:16

Không áp dụng

Resources.hu-hu.pri

Không áp dụng

11.104

11-Nov-2015

06:16

Không áp dụng

Resources.it-it.pri

Không áp dụng

89,752

11-Nov-2015

06:20

Không áp dụng

Resources.it-it.pri

Không áp dụng

10,984

11-Nov-2015

06:20

Không áp dụng

Resources.ja-jp.pri

Không áp dụng

89,024

11-Nov-2015

06:20

Không áp dụng

Resources.ja-jp.pri

Không áp dụng

11,008

11-Nov-2015

06:20

Không áp dụng

Resources.ko-kr.pri

Không áp dụng

10,792

11-Nov-2015

06:23

Không áp dụng

Resources.ko-kr.pri

Không áp dụng

88,984

11-Nov-2015

06:23

Không áp dụng

Resources.lt-lt.pri

Không áp dụng

89,480

11-Nov-2015

06:23

Không áp dụng

Resources.lt-lt.pri

Không áp dụng

11,048

11-Nov-2015

06:23

Không áp dụng

Resources.lv-lv.pri

Không áp dụng

89,632

11-Nov-2015

06:12

Không áp dụng

Resources.lv-lv.pri

Không áp dụng

11,040

11-Nov-2015

06:12

Không áp dụng

Resources.nb-no.pri

Không áp dụng

88,272

11-Nov-2015

06:17

Không áp dụng

Resources.nb-no.pri

Không áp dụng

10,872

11-Nov-2015

06:17

Không áp dụng

Resources.nl-nl.pri

Không áp dụng

89,032

11-Nov-2015

06:17

Không áp dụng

Resources.nl-nl.pri

Không áp dụng

10,920

11-Nov-2015

06:17

Không áp dụng

Resources.pl-pl.pri

Không áp dụng

89,576

11-Nov-2015

06:26

Không áp dụng

Resources.pl-pl.pri

Không áp dụng

11,072

11-Nov-2015

06:26

Không áp dụng

Resources.pt-br.pri

Không áp dụng

90,016

11-Nov-2015

06:26

Không áp dụng

Resources.pt-br.pri

Không áp dụng

11,040

11-Nov-2015

06:26

Không áp dụng

Resources.pt-pt.pri

Không áp dụng

89,424

11-Nov-2015

06:26

Không áp dụng

Resources.pt-pt.pri

Không áp dụng

11,112

11-Nov-2015

06:26

Không áp dụng

Resources.ro-ro.pri

Không áp dụng

89,560

11-Nov-2015

06:26

Không áp dụng

Resources.ro-ro.pri

Không áp dụng

11.200

11-Nov-2015

06:26

Không áp dụng

Resources.ru-ru.pri

Không áp dụng

100,248

11-Nov-2015

06:26

Không áp dụng

Resources.ru-ru.pri

Không áp dụng

13,616

11-Nov-2015

06:26

Không áp dụng

Resources.sk-sk.pri

Không áp dụng

89,504

11-Nov-2015

06:14

Không áp dụng

Resources.sk-sk.pri

Không áp dụng

11,016

11-Nov-2015

06:14

Không áp dụng

Resources.sl-si.pri

Không áp dụng

89,328

11-Nov-2015

06:14

Không áp dụng

Resources.sl-si.pri

Không áp dụng

10,904

11-Nov-2015

06:14

Không áp dụng

Resources.sr-latn-rs.pri

Không áp dụng

89,064

11-Nov-2015

06:21

Không áp dụng

Resources.sr-latn-rs.pri

Không áp dụng

10,984

11-Nov-2015

06:21

Không áp dụng

Resources.sv-se.pri

Không áp dụng

88,560

11-Nov-2015

06:21

Không áp dụng

Resources.sv-se.pri

Không áp dụng

10,904

11-Nov-2015

06:21

Không áp dụng

Resources.th-th.pri

Không áp dụng

95,080

11-Nov-2015

06:21

Không áp dụng

Resources.th-th.pri

Không áp dụng

12,848

11-Nov-2015

06:21

Không áp dụng

Resources.tr-tr.pri

Không áp dụng

89,352

11-Nov-2015

06:17

Không áp dụng

Resources.tr-tr.pri

Không áp dụng

11,032

11-Nov-2015

06:17

Không áp dụng

Resources.uk-ua.pri

Không áp dụng

95,800

11-Nov-2015

06:17

Không áp dụng

Resources.uk-ua.pri

Không áp dụng

13,456

11-Nov-2015

06:17

Không áp dụng

Resources.zh-cn.pri

Không áp dụng

84,936

11-Nov-2015

06:12

Không áp dụng

Resources.zh-cn.pri

Không áp dụng

9,928

11-Nov-2015

06:12

Không áp dụng

Resources.zh-hk.pri

Không áp dụng

86,032

11-Nov-2015

06:22

Không áp dụng

Resources.zh-hk.pri

Không áp dụng

10,040

11-Nov-2015

06:22

Không áp dụng

Resources.zh-tw.pri

Không áp dụng

86,032

11-Nov-2015

06:22

Không áp dụng

Resources.zh-tw.pri

Không áp dụng

10,040

11-Nov-2015

06:22

Không áp dụng

x64 Windows 10

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Resources.ar-sa.pri

Không áp dụng

12,384

11-Nov-2015

11:28

Không áp dụng

Resources.ar-sa.pri

Không áp dụng

93,512

11-Nov-2015

11:28

Không áp dụng

Resources.bg-bg.pri

Không áp dụng

96,264

11-Nov-2015

11:28

Không áp dụng

Resources.bg-bg.pri

Không áp dụng

13.400

11-Nov-2015

11:28

Không áp dụng

Resources.cs-cz.pri

Không áp dụng

89,272

11-Nov-2015

11:25

Không áp dụng

Resources.cs-cz.pri

Không áp dụng

11,192

11-Nov-2015

11:25

Không áp dụng

Resources.da-dk.pri

Không áp dụng

88,664

11-Nov-2015

11:25

Không áp dụng

Resources.da-dk.pri

Không áp dụng

10,872

11-Nov-2015

11:25

Không áp dụng

Resources.de-de.pri

Không áp dụng

91,192

11-Nov-2015

11:25

Không áp dụng

Resources.de-de.pri

Không áp dụng

11,272

11-Nov-2015

11:25

Không áp dụng

Resources.el-gr.pri

Không áp dụng

98,168

11-Nov-2015

11:25

Không áp dụng

Resources.el-gr.pri

Không áp dụng

14.400

11-Nov-2015

11:25

Không áp dụng

Resources.en-gb.pri

Không áp dụng

87,912

11-Nov-2015

06:40

Không áp dụng

Resources.en-gb.pri

Không áp dụng

10.568 người

11-Nov-2015

06:40

Không áp dụng

Resources.en-us.pri

Không áp dụng

87,712

11-Nov-2015

06:00

Không áp dụng

Resources.en-us.pri

Không áp dụng

10,560

11-Nov-2015

06:00

Không áp dụng

Resources.es-es.pri

Không áp dụng

90,360

11-Nov-2015

08:17

Không áp dụng

Resources.es-es.pri

Không áp dụng

11,264

11-Nov-2015

08:17

Không áp dụng

Resources.es-mx.pri

Không áp dụng

90,560

11-Nov-2015

08:17

Không áp dụng

Resources.es-mx.pri

Không áp dụng

11.104

11-Nov-2015

08:17

Không áp dụng

Resources.et-ee.pri

Không áp dụng

88,480

11-Nov-2015

06:40

Không áp dụng

Resources.et-ee.pri

Không áp dụng

10,720

11-Nov-2015

06:40

Không áp dụng

Resources.fi-fi.pri

Không áp dụng

89,056

11-Nov-2015

06:40

Không áp dụng

Resources.fi-fi.pri

Không áp dụng

10,960

11-Nov-2015

06:40

Không áp dụng

Resources.fr-ca.pri

Không áp dụng

92,160

11-Nov-2015

08:17

Không áp dụng

Resources.fr-ca.pri

Không áp dụng

11,344

11-Nov-2015

08:17

Không áp dụng

Resources.fr-fr.pri

Không áp dụng

92,384

11-Nov-2015

08:17

Không áp dụng

Resources.fr-fr.pri

Không áp dụng

11,376

11-Nov-2015

08:17

Không áp dụng

Resources.he-il.pri

Không áp dụng

91,552

11-Nov-2015

08:40

Không áp dụng

Resources.he-il.pri

Không áp dụng

11,832

11-Nov-2015

08:40

Không áp dụng

Resources.hr-hr.pri

Không áp dụng

89,296

11-Nov-2015

08:39

Không áp dụng

Resources.hr-hr.pri

Không áp dụng

10,944

11-Nov-2015

08:39

Không áp dụng

Resources.hu-hu.pri

Không áp dụng

89,960

11-Nov-2015

08:41

Không áp dụng

Resources.hu-hu.pri

Không áp dụng

11.104

11-Nov-2015

08:41

Không áp dụng

Resources.it-it.pri

Không áp dụng

89,752

11-Nov-2015

08:12

Không áp dụng

Resources.it-it.pri

Không áp dụng

10,984

11-Nov-2015

08:12

Không áp dụng

Resources.ja-jp.pri

Không áp dụng

89,024

11-Nov-2015

08:12

Không áp dụng

Resources.ja-jp.pri

Không áp dụng

11,008

11-Nov-2015

08:12

Không áp dụng

Resources.ko-kr.pri

Không áp dụng

88,984

11-Nov-2015

08:18

Không áp dụng

Resources.ko-kr.pri

Không áp dụng

10,792

11-Nov-2015

08:18

Không áp dụng

Resources.lt-lt.pri

Không áp dụng

11,048

11-Nov-2015

08:17

Không áp dụng

Resources.lt-lt.pri

Không áp dụng

89,480

11-Nov-2015

08:17

Không áp dụng

Resources.lv-lv.pri

Không áp dụng

11,040

11-Nov-2015

07:53

Không áp dụng

Resources.lv-lv.pri

Không áp dụng

89,632

11-Nov-2015

07:53

Không áp dụng

Resources.nb-no.pri

Không áp dụng

88,272

11-Nov-2015

11:07

Không áp dụng

Resources.nb-no.pri

Không áp dụng

10,872

11-Nov-2015

11:07

Không áp dụng

Resources.nl-nl.pri

Không áp dụng

89,032

11-Nov-2015

11:07

Không áp dụng

Resources.nl-nl.pri

Không áp dụng

10,920

11-Nov-2015

11:07

Không áp dụng

Resources.pl-pl.pri

Không áp dụng

89,576

11-Nov-2015

11:26

Không áp dụng

Resources.pl-pl.pri

Không áp dụng

11,072

11-Nov-2015

11:26

Không áp dụng

Resources.pt-br.pri

Không áp dụng

90,016

11-Nov-2015

11:26

Không áp dụng

Resources.pt-br.pri

Không áp dụng

11,040

11-Nov-2015

11:26

Không áp dụng

Resources.pt-pt.pri

Không áp dụng

89,424

11-Nov-2015

11:26

Không áp dụng

Resources.pt-pt.pri

Không áp dụng

11,112

11-Nov-2015

11:26

Không áp dụng

Resources.ro-ro.pri

Không áp dụng

89,560

11-Nov-2015

11:26

Không áp dụng

Resources.ro-ro.pri

Không áp dụng

11.200

11-Nov-2015

11:26

Không áp dụng

Resources.ru-ru.pri

Không áp dụng

100,248

11-Nov-2015

11:26

Không áp dụng

Resources.ru-ru.pri

Không áp dụng

13,616

11-Nov-2015

11:25

Không áp dụng

Resources.sk-sk.pri

Không áp dụng

89,504

11-Nov-2015

11:23

Không áp dụng

Resources.sk-sk.pri

Không áp dụng

11,016

11-Nov-2015

11:23

Không áp dụng

Resources.sl-si.pri

Không áp dụng

89,328

11-Nov-2015

11:24

Không áp dụng

Resources.sl-si.pri

Không áp dụng

10,904

11-Nov-2015

11:24

Không áp dụng

Resources.sr-latn-rs.pri

Không áp dụng

89,064

11-Nov-2015

08:13

Không áp dụng

Resources.sr-latn-rs.pri

Không áp dụng

10,984

11-Nov-2015

08:13

Không áp dụng

Resources.sv-se.pri

Không áp dụng

88,560

11-Nov-2015

08:14

Không áp dụng

Resources.sv-se.pri

Không áp dụng

10,904

11-Nov-2015

08:14

Không áp dụng

Resources.th-th.pri

Không áp dụng

95,080

11-Nov-2015

08:13

Không áp dụng

Resources.th-th.pri

Không áp dụng

12,848

11-Nov-2015

08:13

Không áp dụng

Resources.tr-tr.pri

Không áp dụng

89,352

11-Nov-2015

08:19

Không áp dụng

Resources.tr-tr.pri

Không áp dụng

11,032

11-Nov-2015

08:19

Không áp dụng

Resources.uk-ua.pri

Không áp dụng

95,800

11-Nov-2015

08:18

Không áp dụng

Resources.uk-ua.pri

Không áp dụng

13,456

11-Nov-2015

08:18

Không áp dụng

Resources.zh-cn.pri

Không áp dụng

84,936

11-Nov-2015

08:09

Không áp dụng

Resources.zh-cn.pri

Không áp dụng

9,928

11-Nov-2015

08:09

Không áp dụng

Resources.zh-hk.pri

Không áp dụng

86,032

11-Nov-2015

08:17

Không áp dụng

Resources.zh-hk.pri

Không áp dụng

10,040

11-Nov-2015

08:17

Không áp dụng

Resources.zh-tw.pri

Không áp dụng

86,032

11-Nov-2015

08:17

Không áp dụng

Resources.zh-tw.pri

Không áp dụng

10,040

11-Nov-2015

08:17

Không áp dụng


x86 Windows 10

Thuộc tính tệp

Giá trị

Tên tệp

Update.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

26,405

Ngày (UTC)

13-Nov-2015

Thời gian (UTC)

17:17

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_004f36def822a298228f60e398698e32_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_none_873eeca408701fc3.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

731

Ngày (UTC)

13-Nov-2015

Thời gian (UTC)

17:17

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_0680b552e522c47f10b2e0baeed417cf_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_none_e2ae6f7e92b12d4d.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

731

Ngày (UTC)

13-Nov-2015

Thời gian (UTC)

17:17

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_068573ec3c730757cb319311fffce167_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_none_3d2cd33747cc09d0.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

727

Ngày (UTC)

13-Nov-2015

Thời gian (UTC)

17:17

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_08ec7e8c6944d3fc7e7f98a0c4790d33_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_none_2d85fb2600047b75.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

727

Ngày (UTC)

13-Nov-2015

Thời gian (UTC)

17:17

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_0abbc3d793174b4eecf5e6e88d8f054e_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_none_910032b94e349923.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

731

Ngày (UTC)

13-Nov-2015

Thời gian (UTC)

17:17

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_152703790d025d9f08f5abff181f0ed8_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_none_82c8d2bbb4a53d00.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

727

Ngày (UTC)

13-Nov-2015

Thời gian (UTC)

17:17

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_15ab1c4e8c8e7485cb72f4d81fa9d0ec_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_none_3a2871084f18a33c.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

727

Ngày (UTC)

13-Nov-2015

Thời gian (UTC)

17:17

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_16b37620fb17012c15727fb375277c31_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_none_3b525a2125aa8066.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

731

Ngày (UTC)

13-Nov-2015

Thời gian (UTC)

17:17

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_16ea65dd41da6c2c7be8a390f00817d0_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_none_ab0968e077659b34.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

727

Ngày (UTC)

13-Nov-2015

Thời gian (UTC)

17:17

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_1793e78601a9cef60566ef346467eef3_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_none_e80b7c7f5cd4ad03.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

736

Ngày (UTC)

13-Nov-2015

Thời gian (UTC)

17:17

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_185765c0a2026699d488321aaad4fefc_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_none_f9115969a2085a0a.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

727

Ngày (UTC)

13-Nov-2015

Thời gian (UTC)

17:17

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_1efd7847eb2afc5747c7aeab6e19ea46_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_none_5407269bab5ab941.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

731

Ngày (UTC)

13-Nov-2015

Thời gian (UTC)

17:17

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_1f616403eeb417fe7bba6654c3f4fb05_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_none_df621068bba7066b.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

731

Ngày (UTC)

13-Nov-2015

Thời gian (UTC)

17:17

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_220981bac70e034b818726d6c29db418_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_none_e751f465dbd5d6a3.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

731

Ngày (UTC)

13-Nov-2015

Thời gian (UTC)

17:17

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_2569144e6af91e809548e4d3f06d7079_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_none_e6d2865b079d976c.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

731

Ngày (UTC)

13-Nov-2015

Thời gian (UTC)

17:17

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_26b3469e7e8f78b6b55861367c698142_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_none_374df07a0533aae1.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

731

Ngày (UTC)

13-Nov-2015

Thời gian (UTC)

17:17

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_2ae46fd9aac0abda02a7631875079448_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_none_83af296b15799ddd.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

727

Ngày (UTC)

13-Nov-2015

Thời gian (UTC)

17:17

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_2b868918551daf3199f8c7ac39b5fbf8_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_none_98000435cb11cada.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

727

Ngày (UTC)

13-Nov-2015

Thời gian (UTC)

17:17

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_2d2a6bac9d48cbccea39642acd46099a_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_none_6957aa7145c8f325.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

727

Ngày (UTC)

13-Nov-2015

Thời gian (UTC)

17:17

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_2f33936d9c92125a7670e275c665d9b5_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_none_8a065622b79bd82e.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

731

Ngày (UTC)

13-Nov-2015

Thời gian (UTC)

17:17

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_3274f8a298ebead18145dff4a2d57669_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_none_25cb25f26b8bc0c9.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

731

Ngày (UTC)

13-Nov-2015

Thời gian (UTC)

17:17

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_34878f3332229c8405f6e4e6f2d7aa21_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_none_75ea3e743ea56af7.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

731

Ngày (UTC)

13-Nov-2015

Thời gian (UTC)

17:17

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_3501ba71e1b88e2a8ed86724efa36d1b_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_none_b777546b93e6865d.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

727

Ngày (UTC)

13-Nov-2015

Thời gian (UTC)

17:17

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_355724d45ed021bbedbbc234ae040cbe_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_none_acede16d72594747.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

732

Ngày (UTC)

13-Nov-2015

Thời gian (UTC)

17:17

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_3696257cf92d2bc27acf75aef3a480cb_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_none_288887320a8280f4.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

731

Ngày (UTC)

13-Nov-2015

Thời gian (UTC)

17:17

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_3733f43f70c4044cfecca0c66b969ce0_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_none_699510b943443a4c.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

727

Ngày (UTC)

13-Nov-2015

Thời gian (UTC)

17:17

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_37a1f4aa7cf2f3c0604142c961ddc050_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_none_0ab4e8b179b257a5.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

727

Ngày (UTC)

13-Nov-2015

Thời gian (UTC)

17:17

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_396986830e4aba8a8f13c9482719316e_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_none_c084735c9f732287.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

731

Ngày (UTC)

13-Nov-2015

Thời gian (UTC)

17:17

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_3ae1fb65e880e2696b5c8ccbe6677880_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_none_07835dfa6d70fb7c.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

727

Ngày (UTC)

13-Nov-2015

Thời gian (UTC)

17:17

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_3c9633d74d04ee826f688b7faeabc270_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_none_12ef79570481f7cd.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

727

Ngày (UTC)

13-Nov-2015

Thời gian (UTC)

17:17

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_40f2ad9aebfc51984d8d890c48781623_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_none_674a373b3e3c6c84.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

731

Ngày (UTC)

13-Nov-2015

Thời gian (UTC)

17:17

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_41c5763bc30c6cc201bd3be8e8875862_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_none_aa7394227035a50b.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

727

Ngày (UTC)

13-Nov-2015

Thời gian (UTC)

17:17

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_425f707a9c2eed0e8f92b5b7fff60070_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_none_53e069d83074111c.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

727

Ngày (UTC)

13-Nov-2015

Thời gian (UTC)

17:17

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_4430cfc85e2ca84cc9a8a1c230bb21d5_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_none_3ce2fb33c673e374.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

727

Ngày (UTC)

13-Nov-2015

Thời gian (UTC)

17:17

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_486e6eb55831f7f86b197ec91314dd06_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_none_d8a52e6cb4976ff9.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

727

Ngày (UTC)

13-Nov-2015

Thời gian (UTC)

17:17

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_4b99c8d6ab76fe2139d9c449e9080fd5_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_none_44da7fd2ca585674.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

731

Ngày (UTC)

13-Nov-2015

Thời gian (UTC)

17:17

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_4e9c98d343fa3fa667c9dcc3474179a1_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_none_3826ec80382e77ba.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

731

Ngày (UTC)

13-Nov-2015

Thời gian (UTC)

17:17

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_568bf2c1520eedf3523913951a798fa4_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_none_02a6a2e9c3d19faa.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

731

Ngày (UTC)

13-Nov-2015

Thời gian (UTC)

17:17

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_57c74eadd355947f259323669721f8b3_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_none_c367fd72b534e442.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

731

Ngày (UTC)

13-Nov-2015

Thời gian (UTC)

17:17

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_58e158c1ed02bb5a7fa4c3920ddd6142_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_none_da5be60e97e78bf8.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

727

Ngày (UTC)

13-Nov-2015

Thời gian (UTC)

17:17

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_5d16dcdd814ce617b65704a14ef2a906_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_none_5f83903049a0c7a0.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

731

Ngày (UTC)

13-Nov-2015

Thời gian (UTC)

17:17

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_609746c0ef7fa112e4e5aaac1f1f038c_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_none_99387f95d87399de.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

727

Ngày (UTC)

13-Nov-2015

Thời gian (UTC)

17:17

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_699e6db88e73ff0ef6d46650b14b4302_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_none_a25c69640aa61207.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

727

Ngày (UTC)

13-Nov-2015

Thời gian (UTC)

17:17

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_6abbb7ae26844785839b1e7c8c6a46c9_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_none_be7f9f72232ead33.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

731

Ngày (UTC)

13-Nov-2015

Thời gian (UTC)

17:17

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_7323dad27cb0d483c4660f0ed44dfc7c_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_none_b086f838084e9301.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

727

Ngày (UTC)

13-Nov-2015

Thời gian (UTC)

17:17

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_75c8de4c607021c346d2f181f0435f0a_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_none_9ad0b0a66388e9ad.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

731

Ngày (UTC)

13-Nov-2015

Thời gian (UTC)

17:17

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_7b4f62720e2b3194fa67abeb41b5c406_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_none_0e5f9ce50d6b04de.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

731

Ngày (UTC)

13-Nov-2015

Thời gian (UTC)

17:17

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_7ba703066c3f7f831129165f2a1151ff_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_none_914a4238d5141de5.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

727

Ngày (UTC)

13-Nov-2015

Thời gian (UTC)

17:17

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_7d8146a07d051ee80093decbe87410db_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_none_29f065c4d291d7a2.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

727

Ngày (UTC)

13-Nov-2015

Thời gian (UTC)

17:17

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_81352d2ac41866f2cc21e3f5a34b63e7_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_none_153e6c8ffae0a62e.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

731

Ngày (UTC)

13-Nov-2015

Thời gian (UTC)

17:17

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_816dd4b85e8b97b91006a71d3c912e79_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_none_cc96954b016e489a.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

731

Ngày (UTC)

13-Nov-2015

Thời gian (UTC)

17:17

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_81b2a5acd9432185ec3383ca961ec6cf_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_none_68104e3826dd3acc.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

727

Ngày (UTC)

13-Nov-2015

Thời gian (UTC)

17:17

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_823943fb51c727fdb20148ae94f99d6f_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_none_d2231004bfda0a21.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

727

Ngày (UTC)

13-Nov-2015

Thời gian (UTC)

17:17

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_83e0b6361e5fdfae533afc8d6746f408_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_none_64a718c0e80bef89.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

731

Ngày (UTC)

13-Nov-2015

Thời gian (UTC)

17:17

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_8619eb19397bc5ce48f3b50fb916a632_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_none_d2516182d5b27e21.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

731

Ngày (UTC)

13-Nov-2015

Thời gian (UTC)

17:17

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_88c436034cd547560e368172b3f7c518_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_none_1a8d8efb2f192443.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

731

Ngày (UTC)

13-Nov-2015

Thời gian (UTC)

17:17

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_8bfdf4dfe8d7462e4ac044872e77b4aa_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_none_701238320b04e36a.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

727

Ngày (UTC)

13-Nov-2015

Thời gian (UTC)

17:17

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_906bbb2963d416e31883b9f1c99528b4_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_none_4de0cd006459153f.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

727

Ngày (UTC)

13-Nov-2015

Thời gian (UTC)

17:17

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_9854c1efa797c4f1a408d24e8f3eac20_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_none_393fba44d91c276c.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

727

Ngày (UTC)

13-Nov-2015

Thời gian (UTC)

17:17

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_9d2c78c28905ebf1f7ff270ec1cc749d_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_none_ae2d6dbb64f439f8.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

731

Ngày (UTC)

13-Nov-2015

Thời gian (UTC)

17:17

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_9ee9ff5720b60c6d4917468a381bfe3b_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_none_86bd716e6c9812d0.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

731

Ngày (UTC)

13-Nov-2015

Thời gian (UTC)

17:17

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_aac5e3c04f7c7d902155a794fac1bb4d_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_none_f2483f9392e97caf.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

727

Ngày (UTC)

13-Nov-2015

Thời gian (UTC)

17:17

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_b19f67ba16d659e31aa17af60d2150bc_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_none_cdd1867b12ed4fb1.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

731

Ngày (UTC)

13-Nov-2015

Thời gian (UTC)

17:17

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_b5c12c56aadcda6d3da4f839d90d244e_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_none_1a18521a8e91f1da.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

727

Ngày (UTC)

13-Nov-2015

Thời gian (UTC)

17:17

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_c37b440766afdb1f8d292b3895a66660_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_none_7b29f9ddaf9f8bdc.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

727

Ngày (UTC)

13-Nov-2015

Thời gian (UTC)

17:17

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_c41c430451a2428c4e280628b3fbc07c_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_none_211766a4b37db14c.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

727

Ngày (UTC)

13-Nov-2015

Thời gian (UTC)

17:17

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_c7afe8919410e075aef0c7a91464b41a_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_none_d6a99bf335161d77.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

731

Ngày (UTC)

13-Nov-2015

Thời gian (UTC)

17:17

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_cd8dee73fc92f3cad8cefc2f8468a215_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_none_687dc79d78535805.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

727

Ngày (UTC)

13-Nov-2015

Thời gian (UTC)

17:17

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_ce485ae903abe69228f6e8eb00c774e6_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_none_514e5d2fdada931b.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

731

Ngày (UTC)

13-Nov-2015

Thời gian (UTC)

17:17

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_d302624f391255ef476c6de34f633f83_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_none_b42d4a175bc42e41.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

727

Ngày (UTC)

13-Nov-2015

Thời gian (UTC)

17:17

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_d315a00b7ba8ce3c809586e3b427c0e4_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_none_39774a13f4af25aa.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

731

Ngày (UTC)

13-Nov-2015

Thời gian (UTC)

17:17

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_d47216afcb7c64ffb882ee3c2a1368f3_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_none_306720002c5b89bf.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

731

Ngày (UTC)

13-Nov-2015

Thời gian (UTC)

17:17

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_d548f063bd9c2f6ec651f35171e2586e_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_none_19d9866d4f3147f5.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

731

Ngày (UTC)

13-Nov-2015

Thời gian (UTC)

17:17

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_d886b7dcb6096f1a581d9086413acc57_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_none_9da073b3adf59282.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

731

Ngày (UTC)

13-Nov-2015

Thời gian (UTC)

17:17

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_daba509260a7219457adc03e507314d5_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_none_018cc0f6acde41f0.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

727

Ngày (UTC)

13-Nov-2015

Thời gian (UTC)

17:17

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_ecaf666a77cf28c88bfd29874411553b_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_none_4d0a399976a2095c.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

727

Ngày (UTC)

13-Nov-2015

Thời gian (UTC)

17:17

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_ee1d99e3b668a5012f6bfaa9ef842aa7_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_none_9512cb6b38d8acb4.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

727

Ngày (UTC)

13-Nov-2015

Thời gian (UTC)

17:17

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_fb3f727dfd49ab0e9c03c2288887066a_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_none_ec566448720b7585.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

731

Ngày (UTC)

13-Nov-2015

Thời gian (UTC)

17:17

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-c...appxmain.resources_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_ar-sa_90b9644ea1b7b393.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,906

Ngày (UTC)

11-Nov-2015

Thời gian (UTC)

06:24

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-c...appxmain.resources_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_ar-sa_aa0e23b9ed9616e2.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,946

Ngày (UTC)

11-Nov-2015

Thời gian (UTC)

06:24

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-c...appxmain.resources_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_bg-bg_36f945d7923804ea.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,906

Ngày (UTC)

11-Nov-2015

Thời gian (UTC)

06:24

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-c...appxmain.resources_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_bg-bg_504e0542de166839.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,946

Ngày (UTC)

11-Nov-2015

Thời gian (UTC)

06:24

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-c...appxmain.resources_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_cs-cz_e202bc727fbfe115.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,906

Ngày (UTC)

11-Nov-2015

Thời gian (UTC)

06:27

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-c...appxmain.resources_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_cs-cz_fb577bddcb9e4464.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,946

Ngày (UTC)

11-Nov-2015

Thời gian (UTC)

06:27

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-c...appxmain.resources_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_da-dk_7f3c9c997605dd14.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,906

Ngày (UTC)

11-Nov-2015

Thời gian (UTC)

06:27

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-c...appxmain.resources_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_da-dk_98915c04c1e44063.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,946

Ngày (UTC)

11-Nov-2015

Thời gian (UTC)

06:27

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-c...appxmain.resources_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_de-de_7c6831d577dc31ae.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,906

Ngày (UTC)

11-Nov-2015

Thời gian (UTC)

06:27

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-c...appxmain.resources_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_de-de_95bcf140c3ba94fd.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,946

Ngày (UTC)

11-Nov-2015

Thời gian (UTC)

06:27

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-c...appxmain.resources_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_el-gr_24fe5f6866f19a3c.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,906

Ngày (UTC)

11-Nov-2015

Thời gian (UTC)

06:27

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-c...appxmain.resources_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_el-gr_3e531ed3b2cffd8b.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,946

Ngày (UTC)

11-Nov-2015

Thời gian (UTC)

06:27

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-c...appxmain.resources_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_en-gb_1dd04cb06b9189ae.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,906

Ngày (UTC)

11-Nov-2015

Thời gian (UTC)

06:23

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-c...appxmain.resources_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_en-gb_37250c1bb76fecfd.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,946

Ngày (UTC)

11-Nov-2015

Thời gian (UTC)

06:23

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-c...appxmain.resources_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_en-us_255907ce66ba3d73.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,906

Ngày (UTC)

11-Nov-2015

Thời gian (UTC)

05:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-c...appxmain.resources_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_en-us_3eadc739b298a0c2.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,946

Ngày (UTC)

11-Nov-2015

Thời gian (UTC)

05:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-c...appxmain.resources_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_es-es_252464b266e12f18.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,906

Ngày (UTC)

11-Nov-2015

Thời gian (UTC)

06:28

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-c...appxmain.resources_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_es-es_3e79241db2bf9267.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,946

Ngày (UTC)

11-Nov-2015

Thời gian (UTC)

06:28

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-c...appxmain.resources_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_es-mx_275b5258657512c3.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,906

Ngày (UTC)

11-Nov-2015

Thời gian (UTC)

06:28

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-c...appxmain.resources_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_es-mx_40b011c3b1537612.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,946

Ngày (UTC)

11-Nov-2015

Thời gian (UTC)

06:28

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-c...appxmain.resources_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_et-ee_1ee430426ae70ba7.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,906

Ngày (UTC)

11-Nov-2015

Thời gian (UTC)

06:23

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-c...appxmain.resources_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_et-ee_3838efadb6c56ef6.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,946

Ngày (UTC)

11-Nov-2015

Thời gian (UTC)

06:23

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-c...appxmain.resources_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_fi-fi_c43f695f5bfb2142.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,906

Ngày (UTC)

11-Nov-2015

Thời gian (UTC)

06:23

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-c...appxmain.resources_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_fi-fi_dd9428caa7d98491.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,946

Ngày (UTC)

11-Nov-2015

Thời gian (UTC)

06:23

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-c...appxmain.resources_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_fr-ca_c05224fb5e8baba0.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,906

Ngày (UTC)

11-Nov-2015

Thời gian (UTC)

06:28

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-c...appxmain.resources_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_fr-ca_d9a6e466aa6a0eef.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,946

Ngày (UTC)

11-Nov-2015

Thời gian (UTC)

06:28

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-c...appxmain.resources_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_fr-fr_c7dbdab159b3457a.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,906

Ngày (UTC)

11-Nov-2015

Thời gian (UTC)

06:28

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-c...appxmain.resources_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_fr-fr_e1309a1ca591a8c9.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,946

Ngày (UTC)

11-Nov-2015

Thời gian (UTC)

06:28

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-c...appxmain.resources_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_he-il_0bfb825340224668.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,906

Ngày (UTC)

11-Nov-2015

Thời gian (UTC)

06:27

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-c...appxmain.resources_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_he-il_255041be8c00a9b7.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,946

Ngày (UTC)

11-Nov-2015

Thời gian (UTC)

06:27

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-c...appxmain.resources_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_hr-hr_0e1835333ed5b32e.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,906

Ngày (UTC)

11-Nov-2015

Thời gian (UTC)

06:27

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-c...appxmain.resources_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_hr-hr_276cf49e8ab4167d.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,946

Ngày (UTC)

11-Nov-2015

Thời gian (UTC)

06:27

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-c...appxmain.resources_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_hu-hu_0f4c5af93e131496.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,906

Ngày (UTC)

11-Nov-2015

Thời gian (UTC)

06:27

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-c...appxmain.resources_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_hu-hu_28a11a6489f177e5.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,946

Ngày (UTC)

11-Nov-2015

Thời gian (UTC)

06:27

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-c...appxmain.resources_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_it-it_b203d0f830e52af8.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,906

Ngày (UTC)

11-Nov-2015

Thời gian (UTC)

06:28

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-c...appxmain.resources_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_it-it_cb5890637cc38e47.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,946

Ngày (UTC)

11-Nov-2015

Thời gian (UTC)

06:28

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-c...appxmain.resources_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_ja-jp_5429500524003cd3.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,906

Ngày (UTC)

11-Nov-2015

Thời gian (UTC)

06:28

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-c...appxmain.resources_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_ja-jp_6d7e0f706fdea022.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,946

Ngày (UTC)

11-Nov-2015

Thời gian (UTC)

06:28

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-c...appxmain.resources_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_ko-kr_10e7ec25624f6738.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,946

Ngày (UTC)

11-Nov-2015

Thời gian (UTC)

06:29

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-c...appxmain.resources_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_ko-kr_f7932cba167103e9.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,906

Ngày (UTC)

11-Nov-2015

Thời gian (UTC)

06:29

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-c...appxmain.resources_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_lt-lt_9b5e58bb0898cf86.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,906

Ngày (UTC)

11-Nov-2015

Thời gian (UTC)

06:29

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-c...appxmain.resources_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_lt-lt_b4b31826547732d5.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,946

Ngày (UTC)

11-Nov-2015

Thời gian (UTC)

06:29

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-c...appxmain.resources_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_lv-lv_9c2bc73f08171076.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,906

Ngày (UTC)

11-Nov-2015

Thời gian (UTC)

06:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-c...appxmain.resources_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_lv-lv_b58086aa53f573c5.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,946

Ngày (UTC)

11-Nov-2015

Thời gian (UTC)

06:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-c...appxmain.resources_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_nb-no_e025adeeee962fa5.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,906

Ngày (UTC)

11-Nov-2015

Thời gian (UTC)

06:28

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-c...appxmain.resources_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_nb-no_f97a6d5a3a7492f4.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,946

Ngày (UTC)

11-Nov-2015

Thời gian (UTC)

06:28

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-c...appxmain.resources_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_nl-nl_de64f92cefc2397a.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,906

Ngày (UTC)

11-Nov-2015

Thời gian (UTC)

06:28

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-c...appxmain.resources_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_nl-nl_f7b9b8983ba09cc9.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,946

Ngày (UTC)

11-Nov-2015

Thời gian (UTC)

06:28

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-c...appxmain.resources_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_pl-pl_24a153aed4e4a72e.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,906

Ngày (UTC)

11-Nov-2015

Thời gian (UTC)

06:33

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-c...appxmain.resources_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_pl-pl_3df6131a20c30a7d.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,946

Ngày (UTC)

11-Nov-2015

Thời gian (UTC)

06:33

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-c...appxmain.resources_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_pt-br_26f53e52d36e3b12.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,906

Ngày (UTC)

11-Nov-2015

Thời gian (UTC)

06:33

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-c...appxmain.resources_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_pt-br_4049fdbe1f4c9e61.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,946

Ngày (UTC)

11-Nov-2015

Thời gian (UTC)

06:33

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-c...appxmain.resources_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_pt-pt_27d70dbed2ddaaee.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,906

Ngày (UTC)

11-Nov-2015

Thời gian (UTC)

06:33

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-c...appxmain.resources_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_pt-pt_412bcd2a1ebc0e3d.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,946

Ngày (UTC)

11-Nov-2015

Thời gian (UTC)

06:33

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-c...appxmain.resources_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_ro-ro_6c11d3f6b944764a.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,906

Ngày (UTC)

11-Nov-2015

Thời gian (UTC)

06:33

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-c...appxmain.resources_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_ro-ro_856693620522d999.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,946

Ngày (UTC)

11-Nov-2015

Thời gian (UTC)

06:33

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-c...appxmain.resources_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_ru-ru_6e7a1f82b7bf391a.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,906

Ngày (UTC)

11-Nov-2015

Thời gian (UTC)

06:33

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-c...appxmain.resources_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_ru-ru_87cedeee039d9c69.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,946

Ngày (UTC)

11-Nov-2015

Thời gian (UTC)

06:33

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-c...appxmain.resources_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_sk-sk_0d95242facd92b44.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,906

Ngày (UTC)

11-Nov-2015

Thời gian (UTC)

06:22

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-c...appxmain.resources_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_sk-sk_26e9e39af8b78e93.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,946

Ngày (UTC)

11-Nov-2015

Thời gian (UTC)

06:22

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-c...appxmain.resources_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_sl-si_0ca745e7ad733e27.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,906

Ngày (UTC)

11-Nov-2015

Thời gian (UTC)

06:22

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-c...appxmain.resources_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_sl-si_25fc0552f951a176.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,946

Ngày (UTC)

11-Nov-2015

Thời gian (UTC)

06:22

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-c...appxmain.resources_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_sr-..-rs_b2d7ae2c2284e558.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,921

Ngày (UTC)

11-Nov-2015

Thời gian (UTC)

06:29

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-c...appxmain.resources_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_sr-..-rs_cc2c6d976e6348a7.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.961 người

Ngày (UTC)

11-Nov-2015

Thời gian (UTC)

06:29

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-c...appxmain.resources_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_sv-se_0a7509f7aee84375.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,906

Ngày (UTC)

11-Nov-2015

Thời gian (UTC)

06:29

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-c...appxmain.resources_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_sv-se_23c9c962fac6a6c4.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,946

Ngày (UTC)

11-Nov-2015

Thời gian (UTC)

06:29

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-c...appxmain.resources_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_th-th_af7f2baaa02d00b6.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,906

Ngày (UTC)

11-Nov-2015

Thời gian (UTC)

06:29

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-c...appxmain.resources_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_th-th_c8d3eb15ec0b6405.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,946

Ngày (UTC)

11-Nov-2015

Thời gian (UTC)

06:29

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-c...appxmain.resources_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_tr-tr_b382543e9da44566.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,906

Ngày (UTC)

11-Nov-2015

Thời gian (UTC)

06:26

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-c...appxmain.resources_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_tr-tr_ccd713a9e982a8b5.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,946

Ngày (UTC)

11-Nov-2015

Thời gian (UTC)

06:26

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-c...appxmain.resources_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_uk-ua_4f6236e594d56bb2.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,906

Ngày (UTC)

11-Nov-2015

Thời gian (UTC)

06:26

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-c...appxmain.resources_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_uk-ua_68b6f650e0b3cf01.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,946

Ngày (UTC)

11-Nov-2015

Thời gian (UTC)

06:26

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-c...appxmain.resources_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_zh-cn_84df723c4ddc1785.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,906

Ngày (UTC)

11-Nov-2015

Thời gian (UTC)

06:18

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-c...appxmain.resources_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_zh-cn_9e3431a799ba7ad4.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,946

Ngày (UTC)

11-Nov-2015

Thời gian (UTC)

06:18

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-c...appxmain.resources_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_zh-hk_838a6aca4eb78a15.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,906

Ngày (UTC)

11-Nov-2015

Thời gian (UTC)

06:28

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-c...appxmain.resources_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_zh-hk_9cdf2a359a95ed64.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,946

Ngày (UTC)

11-Nov-2015

Thời gian (UTC)

06:28

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-c...appxmain.resources_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_zh-tw_88dbaf924b4cf3f5.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,906

Ngày (UTC)

11-Nov-2015

Thời gian (UTC)

06:28

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-c...appxmain.resources_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_zh-tw_a2306efd972b5744.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,946

Ngày (UTC)

11-Nov-2015

Thời gian (UTC)

06:28

Nền tảng

Không áp dụng

x64 Windows 10

Thuộc tính tệp

Giá trị

Tên tệp

Amd64_025f21e10a5b0db92e49fe31f87d3d1e_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_none_3a372ed6addc506d.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

735

Ngày (UTC)

13-Nov-2015

Thời gian (UTC)

17:21

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_06f8526c6120d06461e2717d155a8d34_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_none_5b430b65f4b2f12c.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

731

Ngày (UTC)

13-Nov-2015

Thời gian (UTC)

17:21

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_081dda7a973eec1115c7caba81a79e59_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_none_c8f7e577d2a49e65.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

735

Ngày (UTC)

13-Nov-2015

Thời gian (UTC)

17:21

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_0b293972cc74d499ec8d3ac45e3ef005_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_none_def0d86f687328a2.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

735

Ngày (UTC)

13-Nov-2015

Thời gian (UTC)

17:21

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_0bae580f8c3c857b5b8224b12f8f6a01_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_none_b5b349ac3c312cf1.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

735

Ngày (UTC)

13-Nov-2015

Thời gian (UTC)

17:21

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_0cd2ba0ed294d065a19dc7a6b02aca02_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_none_422ec2cdfda786bb.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

731

Ngày (UTC)

13-Nov-2015

Thời gian (UTC)

17:21

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_0e76f9b083104ac397b36192dc089f3f_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_none_6c21b0b447cfec9b.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

731

Ngày (UTC)

13-Nov-2015

Thời gian (UTC)

17:21

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_100cec4805fbb08b5e66c1bce5bcc428_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_none_c3351666263723d1.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

731

Ngày (UTC)

13-Nov-2015

Thời gian (UTC)

17:21

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_1392e6886abc024ca1e2ca841a143194_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_none_588eaa5d2fffc103.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

731

Ngày (UTC)

13-Nov-2015

Thời gian (UTC)

17:21

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_150d485474f9708400cd8ee3708c3bd0_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_none_285aaf37c1671646.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

735

Ngày (UTC)

13-Nov-2015

Thời gian (UTC)

17:21

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_15cfde23b69cd0fad97e08349b4addc9_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_none_5e98c06e766018f7.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

735

Ngày (UTC)

13-Nov-2015

Thời gian (UTC)

17:21

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_18fe4e96174bea4ca4545e90e6b9e2c7_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_none_0a19c59c86aa7f9a.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

731

Ngày (UTC)

13-Nov-2015

Thời gian (UTC)

17:21

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_195fd6494b71254927398ba66abdf462_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_none_87c95de4a502b18c.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

735

Ngày (UTC)

13-Nov-2015

Thời gian (UTC)

17:21

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_1b9545c4a443ce36ecc40010b5c1a41f_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_none_d240f5a1f60b1c94.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

735

Ngày (UTC)

13-Nov-2015

Thời gian (UTC)

17:21

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_1f1c076476653484f4d4113045f3d5ca_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_none_57f40ed28afc44ca.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

731

Ngày (UTC)

13-Nov-2015

Thời gian (UTC)

17:21

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_214d75d3c17e979e8763ebc80bfd1cfe_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_none_67f06a33024dd8e8.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

731

Ngày (UTC)

13-Nov-2015

Thời gian (UTC)

17:21

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_2227651cd6900b044c768afa485f745c_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_none_d6c8d1dee3c85b7a.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

731

Ngày (UTC)

13-Nov-2015

Thời gian (UTC)

17:21

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_24c7dd51e70ae71da8d185c285c6dbc9_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_none_e049244092df4541.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

735

Ngày (UTC)

13-Nov-2015

Thời gian (UTC)

17:21

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_269a2a2f705a55b50acffb4676c58d87_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_none_32b8883aed836096.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

735

Ngày (UTC)

13-Nov-2015

Thời gian (UTC)

17:21

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_29066c02558ea8625f602ba4caed5cbb_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_none_b8c4b0d1105bef5e.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

731

Ngày (UTC)

13-Nov-2015

Thời gian (UTC)

17:21

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_2a7bae012e7736456cb3ed8f0293309e_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_none_f4af72639d7bd31d.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

735

Ngày (UTC)

13-Nov-2015

Thời gian (UTC)

17:21

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_2c43a703a2c26924d97beda9e219852a_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_none_a352cfa2fb757631.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

731

Ngày (UTC)

13-Nov-2015

Thời gian (UTC)

17:21

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_30830ea12966617bd59446234ca8c96c_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_none_2760774a04ee3c75.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

735

Ngày (UTC)

13-Nov-2015

Thời gian (UTC)

17:21

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_325e46b088ad2873b3d1e41fd2e179f5_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_none_4d4da9490e938f92.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

735

Ngày (UTC)

13-Nov-2015

Thời gian (UTC)

17:21

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_3c17d29875513a56aa904b6f04722e3f_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_none_5e7d6a1fef6c5107.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

735

Ngày (UTC)

13-Nov-2015

Thời gian (UTC)

17:21

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_40259718c5c0dee013a6a7283f587ca6_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_none_8322299b5202d218.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

735

Ngày (UTC)

13-Nov-2015

Thời gian (UTC)

17:21

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_44db597c7e85e29d3f5d52912117da7e_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_none_0bb2c6780cd50875.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

731

Ngày (UTC)

13-Nov-2015

Thời gian (UTC)

17:21

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_478ad8bda23c0c50249f18465c9feba7_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_none_1a9b99408d7cdb26.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

731

Ngày (UTC)

13-Nov-2015

Thời gian (UTC)

17:21

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_5724158ea962921d52ce3d54f1f7360d_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_none_8de70e8eb9c3e756.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

731

Ngày (UTC)

13-Nov-2015

Thời gian (UTC)

17:21

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_5b25d4b1c6506af1fc02ec9dcb649d37_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_none_d7316291078f4f38.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

735

Ngày (UTC)

13-Nov-2015

Thời gian (UTC)

17:21

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_5b88c6e68f2702dae09483e8964c633d_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_none_b9b153f457e92ae2.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

735

Ngày (UTC)

13-Nov-2015

Thời gian (UTC)

17:21

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_5eab549553dc722b934f6965e3615edc_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_none_b8fba9724f65ad51.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

731

Ngày (UTC)

13-Nov-2015

Thời gian (UTC)

17:21

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_62835ba5b18e9ed4f43d4f718f2c13aa_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_none_cf49280fd81d3467.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

731

Ngày (UTC)

13-Nov-2015

Thời gian (UTC)

17:21

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_650feda35e942d4f1c3c168174906fa3_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_none_d719812ae9235394.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

731

Ngày (UTC)

13-Nov-2015

Thời gian (UTC)

17:21

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_67d17a420adcebd0e5b777b613de98f6_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_none_89d5c8b7a3953093.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

731

Ngày (UTC)

13-Nov-2015

Thời gian (UTC)

17:21

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_6f6f71916950a78bedacb59cefae4269_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_none_97b553ed9029af69.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

731

Ngày (UTC)

13-Nov-2015

Thời gian (UTC)

17:21

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_73dcdab944d1d0206b656350964b761c_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_none_41b555d21f95c986.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

735

Ngày (UTC)

13-Nov-2015

Thời gian (UTC)

17:21

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_79a3f873edc417a0117d759573daa816_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_none_eb24369160513374.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

735

Ngày (UTC)

13-Nov-2015

Thời gian (UTC)

17:21

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_7c020b59f595321998567b9c16979269_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_none_639cc806f1c85937.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

735

Ngày (UTC)

13-Nov-2015

Thời gian (UTC)

17:21

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_7cbb5b47445806f5f1926addaf833fbc_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_none_1efe91545cfc2e96.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

735

Ngày (UTC)

13-Nov-2015

Thời gian (UTC)

17:21

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_803c139f9d4b965e14ca8d04297fa02f_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_none_757ec2a00c44f82c.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

731

Ngày (UTC)

13-Nov-2015

Thời gian (UTC)

17:21

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_805327eb8786bd4f8cee69fdf71567bf_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_none_d6d9f88443395bfe.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

735

Ngày (UTC)

13-Nov-2015

Thời gian (UTC)

17:21

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_882d7b717fa4662113f02e07f4ac1a5d_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_none_8f2a6fd0e35915a2.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

735

Ngày (UTC)

13-Nov-2015

Thời gian (UTC)

17:21

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_8ac0e69e8ffe262c9f72fe3306753471_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_none_4429afdafa30ae5a.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

731

Ngày (UTC)

13-Nov-2015

Thời gian (UTC)

17:21

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_8e5584fde0dc8d91d127f4ed5f2b2c51_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_none_66cf38a74c64f063.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

731

Ngày (UTC)

13-Nov-2015

Thời gian (UTC)

17:21

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_93e23b947d1d8869c038c5b4510a79ef_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_none_2b9757735210c363.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

735

Ngày (UTC)

13-Nov-2015

Thời gian (UTC)

17:21

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_958958460dca5a1061e2c91dbac1a37d_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_none_926b9e4f0b5a4aa1.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

735

Ngày (UTC)

13-Nov-2015

Thời gian (UTC)

17:21

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_9785640928b7feb9f8bdc20688020231_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_none_e406a7e4c4986fa3.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

731

Ngày (UTC)

13-Nov-2015

Thời gian (UTC)

17:21

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_984070f86486d42b724ddd76f2b775be_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_none_442ce84d2491f045.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

735

Ngày (UTC)

13-Nov-2015

Thời gian (UTC)

17:21

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_9a4a7731d353d81f00b68a8a612f8526_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_none_84853f684785d422.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

731

Ngày (UTC)

13-Nov-2015

Thời gian (UTC)

17:21

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_9acedade597f85bd1278f4c656dd10c7_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_none_2869a9ce28f72a26.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

731

Ngày (UTC)

13-Nov-2015

Thời gian (UTC)

17:21

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_9be7e949fdc2946b9b2e02de2f825acb_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_none_a43c98307bf5ff41.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

731

Ngày (UTC)

13-Nov-2015

Thời gian (UTC)

17:21

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_9c5dad48f1d433885c41ef8abe052277_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_none_924456af1f774c27.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

735

Ngày (UTC)

13-Nov-2015

Thời gian (UTC)

17:21

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_a315b95eb359b315c51510cc10061f81_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_none_0cd6389106bf94f0.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

735

Ngày (UTC)

13-Nov-2015

Thời gian (UTC)

17:21

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_a749e93f178955df682baea5eb45ec1c_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_none_0b00ef3c799661d4.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

731

Ngày (UTC)

13-Nov-2015

Thời gian (UTC)

17:21

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_ad63c8d9b583d9bef5e7161e57f8c17c_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_none_23c93fa5817cf297.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

735

Ngày (UTC)

13-Nov-2015

Thời gian (UTC)

17:21

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_ad874e2dd864186d8120a5d7030abd7c_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_none_19b50d0b8a95a443.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

735

Ngày (UTC)

13-Nov-2015

Thời gian (UTC)

17:21

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_b38654bfb58d422c58562282afafe232_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_none_24c6a688a0293459.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

731

Ngày (UTC)

13-Nov-2015

Thời gian (UTC)

17:21

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_b45301a3992614a67f216b78d7f750c4_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_none_b3193848e5335e2b.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

731

Ngày (UTC)

13-Nov-2015

Thời gian (UTC)

17:21

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_b4cec013989fc38d3ae91d93828b1adb_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_none_8101f9b28d1cdc8d.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

731

Ngày (UTC)

13-Nov-2015

Thời gian (UTC)

17:21

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_b9485eaec0019ece0bbb03d5f8235d57_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_none_d7adc43c70e4a2a6.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

731

Ngày (UTC)

13-Nov-2015

Thời gian (UTC)

17:21

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_c783f9763c54c90182c6249f64de10ab_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_none_b00cba0437e50fdb.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

740

Ngày (UTC)

13-Nov-2015

Thời gian (UTC)

17:21

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_caadd261130701dd8e4a149d400c5691_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_none_15ef2d953c9211cb.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

731

Ngày (UTC)

13-Nov-2015

Thời gian (UTC)

17:21

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_d2c60c4540b76145ae27868de39e5be6_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_none_71129a16f2088598.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

731

Ngày (UTC)

13-Nov-2015

Thời gian (UTC)

17:21

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_d3d406de11d4f2d2258d0deec3b17dc1_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_none_e4eea75a9debbb50.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

735

Ngày (UTC)

13-Nov-2015

Thời gian (UTC)

17:21

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_d93c1bf1c7345fde7f614cfc8d468697_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_none_5dc4f9e71bd77dc1.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

736

Ngày (UTC)

13-Nov-2015

Thời gian (UTC)

17:21

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_daf1328266daf352508ccdadd3215324_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_none_11e654c4b0a5d1d3.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

735

Ngày (UTC)

13-Nov-2015

Thời gian (UTC)

17:21

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_dcfe1379aad1cee681b8d3e13516effe_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_none_e7e99a8ad3d7a1ee.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

731

Ngày (UTC)

13-Nov-2015

Thời gian (UTC)

17:21

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_e0f05d94244587986fd80a9b8e62b272_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_none_299628867c5b8aed.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

735

Ngày (UTC)

13-Nov-2015

Thời gian (UTC)

17:21

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_e6f486dc7baa6101d1b2ca2b1efd8b15_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_none_8a99083e4d366191.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

735

Ngày (UTC)

13-Nov-2015

Thời gian (UTC)

17:21

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_e8defaef59e5842ad84f90443360c551_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_none_4a936a5baa8ad0f9.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

731

Ngày (UTC)

13-Nov-2015

Thời gian (UTC)

17:21

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_f4a254129bfc41cde68ed051d138ef5d_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_none_734decf5c42baba6.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

735

Ngày (UTC)

13-Nov-2015

Thời gian (UTC)

17:21

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_f8f61825be5356f315c45c49b5781e06_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_none_32c280812316a20e.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

735

Ngày (UTC)

13-Nov-2015

Thời gian (UTC)

17:21

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_f8f7a2bf5dd9b510fae588b7fcaa6c48_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_none_d1f240224f57d77b.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

731

Ngày (UTC)

13-Nov-2015

Thời gian (UTC)

17:21

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_fb5eebca4b4589003fdb07dd84e6f324_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_none_c1448c5f7c6535d6.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

731

Ngày (UTC)

13-Nov-2015

Thời gian (UTC)

17:21

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_fb6c8adc5a95309746a26412f9e8bb3b_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_none_074c20647da6559c.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

731

Ngày (UTC)

13-Nov-2015

Thời gian (UTC)

17:21

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_fcf75fab6adc760ce6557c407828f16f_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_none_d3caddd7a5af5ea4.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

735

Ngày (UTC)

13-Nov-2015

Thời gian (UTC)

17:21

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_ffc6f8d43a2341c2531dcb124d9b2bef_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_none_ef992339d81d2910.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

735

Ngày (UTC)

13-Nov-2015

Thời gian (UTC)

17:21

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-c...appxmain.resources_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_ar-sa_062cbf3da5f38818.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.948

Ngày (UTC)

11-Nov-2015

Thời gian (UTC)

11:35

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-c...appxmain.resources_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_ar-sa_ecd7ffd25a1524c9.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.908 người

Ngày (UTC)

11-Nov-2015

Thời gian (UTC)

11:35

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-c...appxmain.resources_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_bg-bg_9317e15b4a957620.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.908 người

Ngày (UTC)

11-Nov-2015

Thời gian (UTC)

11:35

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-c...appxmain.resources_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_bg-bg_ac6ca0c69673d96f.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.948

Ngày (UTC)

11-Nov-2015

Thời gian (UTC)

11:35

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-c...appxmain.resources_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_cs-cz_3e2157f6381d524b.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.908 người

Ngày (UTC)

11-Nov-2015

Thời gian (UTC)

11:33

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-c...appxmain.resources_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_cs-cz_5776176183fbb59a.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.948

Ngày (UTC)

11-Nov-2015

Thời gian (UTC)

11:33

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-c...appxmain.resources_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_da-dk_db5b381d2e634e4a.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.908 người

Ngày (UTC)

11-Nov-2015

Thời gian (UTC)

11:33

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-c...appxmain.resources_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_da-dk_f4aff7887a41b199.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.948

Ngày (UTC)

11-Nov-2015

Thời gian (UTC)

11:33

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-c...appxmain.resources_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_de-de_d886cd593039a2e4.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.908 người

Ngày (UTC)

11-Nov-2015

Thời gian (UTC)

11:33

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-c...appxmain.resources_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_de-de_f1db8cc47c180633.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.948

Ngày (UTC)

11-Nov-2015

Thời gian (UTC)

11:33

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-c...appxmain.resources_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_el-gr_811cfaec1f4f0b72.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.908 người

Ngày (UTC)

11-Nov-2015

Thời gian (UTC)

11:33

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-c...appxmain.resources_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_el-gr_9a71ba576b2d6ec1.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.948

Ngày (UTC)

11-Nov-2015

Thời gian (UTC)

11:33

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-c...appxmain.resources_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_en-gb_79eee83423eefae4.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.908 người

Ngày (UTC)

11-Nov-2015

Thời gian (UTC)

11:20

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-c...appxmain.resources_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_en-gb_9343a79f6fcd5e33.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.948

Ngày (UTC)

11-Nov-2015

Thời gian (UTC)

11:20

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-c...appxmain.resources_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_en-us_8177a3521f17aea9.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.908 người

Ngày (UTC)

11-Nov-2015

Thời gian (UTC)

06:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-c...appxmain.resources_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_en-us_9acc62bd6af611f8.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.948

Ngày (UTC)

11-Nov-2015

Thời gian (UTC)

06:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-c...appxmain.resources_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_es-es_814300361f3ea04e.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.908 người

Ngày (UTC)

11-Nov-2015

Thời gian (UTC)

11:40

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-c...appxmain.resources_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_es-es_9a97bfa16b1d039d.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.948

Ngày (UTC)

11-Nov-2015

Thời gian (UTC)

11:40

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-c...appxmain.resources_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_es-mx_8379eddc1dd283f9.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.908 người

Ngày (UTC)

11-Nov-2015

Thời gian (UTC)

11:40

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-c...appxmain.resources_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_es-mx_9ccead4769b0e748.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.948

Ngày (UTC)

11-Nov-2015

Thời gian (UTC)

11:40

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-c...appxmain.resources_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_et-ee_7b02cbc623447cdd.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.908 người

Ngày (UTC)

11-Nov-2015

Thời gian (UTC)

11:20

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-c...appxmain.resources_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_et-ee_94578b316f22e02c.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.948

Ngày (UTC)

11-Nov-2015

Thời gian (UTC)

11:20

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-c...appxmain.resources_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_fi-fi_205e04e314589278.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.908 người

Ngày (UTC)

11-Nov-2015

Thời gian (UTC)

11:20

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-c...appxmain.resources_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_fi-fi_39b2c44e6036f5c7.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.948

Ngày (UTC)

11-Nov-2015

Thời gian (UTC)

11:20

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-c...appxmain.resources_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_fr-ca_1c70c07f16e91cd6.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.908 người

Ngày (UTC)

11-Nov-2015

Thời gian (UTC)

11:40

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-c...appxmain.resources_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_fr-ca_35c57fea62c78025.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.948

Ngày (UTC)

11-Nov-2015

Thời gian (UTC)

11:40

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-c...appxmain.resources_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_fr-fr_23fa76351210b6b0.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.908 người

Ngày (UTC)

11-Nov-2015

Thời gian (UTC)

11:40

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-c...appxmain.resources_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_fr-fr_3d4f35a05def19ff.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.948

Ngày (UTC)

11-Nov-2015

Thời gian (UTC)

11:40

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-c...appxmain.resources_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_he-il_681a1dd6f87fb79e.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.908 người

Ngày (UTC)

11-Nov-2015

Thời gian (UTC)

11:23

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-c...appxmain.resources_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_he-il_816edd42445e1aed.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.948

Ngày (UTC)

11-Nov-2015

Thời gian (UTC)

11:23

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-c...appxmain.resources_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_hr-hr_6a36d0b6f7332464.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.908 người

Ngày (UTC)

11-Nov-2015

Thời gian (UTC)

11:23

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-c...appxmain.resources_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_hr-hr_838b9022431187b3.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.948

Ngày (UTC)

11-Nov-2015

Thời gian (UTC)

11:23

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-c...appxmain.resources_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_hu-hu_6b6af67cf67085cc.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.908 người

Ngày (UTC)

11-Nov-2015

Thời gian (UTC)

11:23

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-c...appxmain.resources_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_hu-hu_84bfb5e8424ee91b.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.948

Ngày (UTC)

11-Nov-2015

Thời gian (UTC)

11:23

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-c...appxmain.resources_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_it-it_0e226c7be9429c2e.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.908 người

Ngày (UTC)

11-Nov-2015

Thời gian (UTC)

11:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-c...appxmain.resources_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_it-it_27772be73520ff7d.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.948

Ngày (UTC)

11-Nov-2015

Thời gian (UTC)

11:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-c...appxmain.resources_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_ja-jp_b047eb88dc5dae09.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.908 người

Ngày (UTC)

11-Nov-2015

Thời gian (UTC)

11:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-c...appxmain.resources_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_ja-jp_c99caaf4283c1158.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.948

Ngày (UTC)

11-Nov-2015

Thời gian (UTC)

11:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-c...appxmain.resources_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_ko-kr_53b1c83dcece751f.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.908 người

Ngày (UTC)

11-Nov-2015

Thời gian (UTC)

11:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-c...appxmain.resources_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_ko-kr_6d0687a91aacd86e.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.948

Ngày (UTC)

11-Nov-2015

Thời gian (UTC)

11:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-c...appxmain.resources_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_lt-lt_10d1b3aa0cd4a40b.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.948

Ngày (UTC)

11-Nov-2015

Thời gian (UTC)

11:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-c...appxmain.resources_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_lt-lt_f77cf43ec0f640bc.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.908 người

Ngày (UTC)

11-Nov-2015

Thời gian (UTC)

11:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-c...appxmain.resources_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_lv-lv_119f222e0c52e4fb.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.948

Ngày (UTC)

11-Nov-2015

Thời gian (UTC)

11:29

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-c...appxmain.resources_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_lv-lv_f84a62c2c07481ac.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.908 người

Ngày (UTC)

11-Nov-2015

Thời gian (UTC)

11:29

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-c...appxmain.resources_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_nb-no_3c444972a6f3a0db.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.908 người

Ngày (UTC)

11-Nov-2015

Thời gian (UTC)

11:20

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-c...appxmain.resources_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_nb-no_559908ddf2d2042a.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.948

Ngày (UTC)

11-Nov-2015

Thời gian (UTC)

11:20

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-c...appxmain.resources_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_nl-nl_3a8394b0a81faab0.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.908 người

Ngày (UTC)

11-Nov-2015

Thời gian (UTC)

11:20

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-c...appxmain.resources_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_nl-nl_53d8541bf3fe0dff.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.948

Ngày (UTC)

11-Nov-2015

Thời gian (UTC)

11:20

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-c...appxmain.resources_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_pl-pl_80bfef328d421864.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.908 người

Ngày (UTC)

11-Nov-2015

Thời gian (UTC)

11:35

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-c...appxmain.resources_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_pl-pl_9a14ae9dd9207bb3.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.948

Ngày (UTC)

11-Nov-2015

Thời gian (UTC)

11:35

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-c...appxmain.resources_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_pt-br_8313d9d68bcbac48.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.908 người

Ngày (UTC)

11-Nov-2015

Thời gian (UTC)

11:36

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-c...appxmain.resources_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_pt-br_9c689941d7aa0f97.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.948

Ngày (UTC)

11-Nov-2015

Thời gian (UTC)

11:36

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-c...appxmain.resources_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_pt-pt_83f5a9428b3b1c24.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.908 người

Ngày (UTC)

11-Nov-2015

Thời gian (UTC)

11:36

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-c...appxmain.resources_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_pt-pt_9d4a68add7197f73.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.948

Ngày (UTC)

11-Nov-2015

Thời gian (UTC)

11:36

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-c...appxmain.resources_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_ro-ro_c8306f7a71a1e780.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.908 người

Ngày (UTC)

11-Nov-2015

Thời gian (UTC)

11:35

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-c...appxmain.resources_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_ro-ro_e1852ee5bd804acf.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.948

Ngày (UTC)

11-Nov-2015

Thời gian (UTC)

11:35

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-c...appxmain.resources_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_ru-ru_ca98bb06701caa50.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.908 người

Ngày (UTC)

11-Nov-2015

Thời gian (UTC)

11:35

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-c...appxmain.resources_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_ru-ru_e3ed7a71bbfb0d9f.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.948

Ngày (UTC)

11-Nov-2015

Thời gian (UTC)

11:35

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-c...appxmain.resources_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_sk-sk_69b3bfb365369c7a.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.908 người

Ngày (UTC)

11-Nov-2015

Thời gian (UTC)

11:30

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-c...appxmain.resources_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_sk-sk_83087f1eb114ffc9.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.948

Ngày (UTC)

11-Nov-2015

Thời gian (UTC)

11:30

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-c...appxmain.resources_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_sl-si_68c5e16b65d0af5d.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.908 người

Ngày (UTC)

11-Nov-2015

Thời gian (UTC)

11:30

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-c...appxmain.resources_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_sl-si_821aa0d6b1af12ac.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.948

Ngày (UTC)

11-Nov-2015

Thời gian (UTC)

11:30

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-c...appxmain.resources_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_sr-..-rs_0ef649afdae2568e.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,923

Ngày (UTC)

11-Nov-2015

Thời gian (UTC)

11:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-c...appxmain.resources_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_sr-..-rs_284b091b26c0b9dd.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,963

Ngày (UTC)

11-Nov-2015

Thời gian (UTC)

11:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-c...appxmain.resources_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_sv-se_6693a57b6745b4ab.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.908 người

Ngày (UTC)

11-Nov-2015

Thời gian (UTC)

11:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-c...appxmain.resources_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_sv-se_7fe864e6b32417fa.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.948

Ngày (UTC)

11-Nov-2015

Thời gian (UTC)

11:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-c...appxmain.resources_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_th-th_0b9dc72e588a71ec.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.908 người

Ngày (UTC)

11-Nov-2015

Thời gian (UTC)

11:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-c...appxmain.resources_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_th-th_24f28699a468d53b.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.948

Ngày (UTC)

11-Nov-2015

Thời gian (UTC)

11:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-c...appxmain.resources_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_tr-tr_0fa0efc25601b69c.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.908 người

Ngày (UTC)

11-Nov-2015

Thời gian (UTC)

11:22

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-c...appxmain.resources_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_tr-tr_28f5af2da1e019eb.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.948

Ngày (UTC)

11-Nov-2015

Thời gian (UTC)

11:22

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-c...appxmain.resources_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_uk-ua_ab80d2694d32dce8.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.908 người

Ngày (UTC)

11-Nov-2015

Thời gian (UTC)

11:22

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-c...appxmain.resources_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_uk-ua_c4d591d499114037.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.948

Ngày (UTC)

11-Nov-2015

Thời gian (UTC)

11:22

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-c...appxmain.resources_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_zh-cn_e0fe0dc0063988bb.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.908 người

Ngày (UTC)

11-Nov-2015

Thời gian (UTC)

10:26

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-c...appxmain.resources_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_zh-cn_fa52cd2b5217ec0a.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.948

Ngày (UTC)

11-Nov-2015

Thời gian (UTC)

10:26

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-c...appxmain.resources_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_zh-hk_dfa9064e0714fb4b.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.908 người

Ngày (UTC)

11-Nov-2015

Thời gian (UTC)

11:40

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-c...appxmain.resources_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_zh-hk_f8fdc5b952f35e9a.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.948

Ngày (UTC)

11-Nov-2015

Thời gian (UTC)

11:40

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-c...appxmain.resources_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_zh-tw_e4fa4b1603aa652b.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.908 người

Ngày (UTC)

11-Nov-2015

Thời gian (UTC)

11:40

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-c...appxmain.resources_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16595_zh-tw_fe4f0a814f88c87a.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.948

Ngày (UTC)

11-Nov-2015

Thời gian (UTC)

11:40

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Update.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

26,599

Ngày (UTC)

13-Nov-2015

Thời gian (UTC)

17:21

Nền tảng

Không áp dụng


Tham khảo

Xem thuật ngữ Microsoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×