Triệu chứng

Bạn không thể kết nối với máy chủ đang chạy Microsoft Exchange Server từ một 2016 Microsoft Outlook dành cho Mac hoặc Outlook dành cho Mac 2011 khách sau khi tắt Secure Socket Layer (SSL) trên máy chủ.

Nguyên nhân

Lỗi kết nối xảy ra do Outlook dành cho Mac sử dụng SSL để thiết lập kết nối với máy chủ Exchange. Khi vô hiệu hoá SSL và bảo mật thương lượng được thực hiện theo quy định trong RFC 5746Outlook yêu cầu máy chủ được trong chế độ tương thích phiên bản có thể được renegotiated từ SSL Transport Layer Security (TLS).

Cách giải quyết

Cấu hình máy chủ Exchange để hỗ trợ chế độ tương thích bằng cách sử dụng hướng dẫn từ bài viết KB 980436. Điều này cho phép Outlook dành cho Mac khách hàng để thiết lập kết nối bằng cách sử dụng giao thức SSL và rồi renegotiate bằng cách sử dụng TLS. Phương pháp này cho phép Outlook dành cho Mac để kết nối với máy chủ, ngay cả khi SSL 2.0 và 3.0 bị chặn. Nếu bạn đang sử dụng một sản phẩm bảo mật như Microsoft Forefront Threat Management Gateway (TMG) để quản lý kết nối với máy chủ Exchange từ bên ngoài công ty của bạn, bạn cần cấu hình máy chủ TMG bằng cách sử dụng bài viết KB 980436.  Ngoài kết nối với máy chủ Exchange có thể bị chặn nếu máy chủ này ở chế độ nghiêm ngặt. Lưu ýKhông cấu hình máy chủ để sử dụng chế độ nghiêm ngặt, như này ngăn Outlook dành cho Mac khách kết nối với máy chủ Exchange.

Thông tin Bổ sung

Để biết thêm thông tin về sự thương lượng lại SSL/TLS, hãy kiểm tra này bài đăng TechNet blog.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×