Tóm tắt

Cập Nhật phiên bản Microsoft Office Outlook 2007 và Microsoft Outlook 2010, Outlook Anywhere tính năng không thể tự tắt. Tự động được kích hoạt nếu chức năng có trong tổ chức Microsoft Exchange Server. Nếu bạn tự tắt tuỳ chọn kết nối với Microsoft Exchange sử dụng HTTP cho Outlook Anywhere, tuỳ chọn được bật lại khi khởi động lại Outlook hoặc khi chạy trình Outlook tự động phát hiện tiếp theo.

Thông tin Bổ sung

Hành vi này được giới thiệu với gói hotfix Office Outlook 2007 đề ngày 26 tháng 7 năm 2010 (KB2412273). Gói hotfix này Cập Nhật bản của Outlook 2007 để 12.0.6548.5000.For Outlook 2010, hiện tượng này đã được giới thiệu với gói hotfix Outlook 2010 được phát hành ngày 26 tháng 7 năm 2010 (KB2405793). Gói hotfix này Cập Nhật bản của Outlook 2010 14.0.5128.5000.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×