Triệu chứng

Trong Microsoft Exchange Server 2019 hoặc Exchange Server 2016, bạn đặt kích thước đối tượng lớn cho tổ chức bằng cách sử dụng tham số MailTipsLargeAudienceThreshold. Khi người dùng địa chỉ thư trong Outlook trên web (trước đây được gọi là Outlook Web App) cho người nhận bằng kích thước đối tượng lớn, Mẹo Thư đối tượng lớn được hiển thị.

Giải pháp

Để khắc phục sự cố này, hãy cài đặt một bản Cập Nhật sau:

Cho Exchange Server 2019, cài đặt bản Cập Nhật tích luỹ 4 cho Exchange server 2019 hoặc bản Cập Nhật tích luỹ sau cho Exchange Server 2019.

Cho Exchange Server 2016, cài đặt bản Cập Nhật tích luỹ 15 cho Exchange server 2016 hoặc bản Cập Nhật tích luỹ sau cho Exchange Server 2016.

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ Microsoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×