Triệu chứng

Khi bạn đặt giá trị tham số PrivateTimeout và PublicTimeout định lâu chứ không hoạt động từ Outlook Web App, phiên hết thời gian kết thúc ngay trong môi trường Microsoft Exchange Server 2013.

Nguyên nhân

Sự cố này xảy ra vì mô-đun LiveIdAuthentication xem xét yêu cầu ping là một hoạt động người dùng và sự phá vỡ hết thời gian hoạt động. Sau đó, thời gian sống (TTL) dấu thời gian làm mới phiên.

Giải pháp

Để giải quyết vấn đề này, cài đặt bản Cập Nhật tích luỹ 9 Exchange Server 2013.

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Thông tin

Để biết thêm thông tin về cài đặt hết OWA cho máy tính công cộng hoặc riêng, xem cách cấu hình chung và cài đặt máy tính riêng trong OWA 2013.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×