Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Triệu chứng

Xem xét tình huống sau:

 • Người dùng có điện thoại đang chạy phiên bản điện thoại Lync.

 • Bạn cài đặt bản Cập Nhật tích lũy được phát hành vào tháng 6 năm 2012 hoặc tháng 9 năm 2013 trên điện thoại.

 • Bạn cấu hình tệp cấu hình tự động (PAC) ủy quyền cho điện thoại.

 • Bạn sử dụng chức năng IsInNet trong logic trong tệp PAC. Ví dụ: bạn sử dụng hàm IsInNet để xác định xem có sử dụng trực tiếp cho địa chỉ IP.

Trong trường hợp này, điện thoại không đúng cách sử dụng cài đặt proxy được cấu hình trong tập tin PAC.

Nguyên nhân

Sự cố này xảy ra vì chức năng IsInNet luôn trở lại sai không đúng.

Giải pháp

Để giải quyết vấn đề này, cài đặt một bản Cập Nhật tích luỹ sau:

 • Mô tả bản Cập Nhật tích luỹ cho phiên bản điện thoại Lync Aastra 6721ip và Aastra 6725ip 2889241 : tháng 10 năm 2013

 • 2889243 mô tả các bản Cập Nhật tích luỹ cho phiên bản điện thoại Lync cho HP 4110 và HP 4120: tháng 10 năm 2013

 • 2889244 mô tả các bản Cập Nhật tích luỹ cho phiên bản điện thoại Lync Polycom CX700 và LG-Nortel IP Phone 8540 động: tháng 10 năm 2013

 • Mô tả bản Cập Nhật tích luỹ cho phiên bản điện thoại Lync cho điện thoại Polycom CX500, Polycom CX600 và Polycom CX3000 2889246 : tháng 10 năm 2013

Giải pháp

Để khắc phục sự cố này, bạn phải cấu hình tập tin PAC bao gồm tên máy chủ thay vì địa chỉ IP của mạng con.

Thông tin

Để biết thêm thông tin về phiên bản điện thoại Lync được phát hành tháng 12 năm 2012 hoặc tháng, hãy truy cập các bản Cập Nhật tích luỹ sau:

 • 2737909 mô tả các bản Cập Nhật tích luỹ cho phiên bản điện thoại Lync Aastra 6721ip và Aastra 6725ip: tháng 12 năm 2012

 • 2737910 mô tả các bản Cập Nhật tích luỹ cho phiên bản điện thoại Lync cho HP 4110 và HP 4120: tháng 12 năm 2012

 • Mô tả bản Cập Nhật tích luỹ cho phiên bản điện thoại Lync cho điện thoại Polycom CX500, Polycom CX600 và Polycom CX3000 2737911 : tháng 1 / 2013

 • 2737912 mô tả các bản Cập Nhật tích luỹ cho phiên bản điện thoại Lync Polycom CX700 và LG-Nortel IP Phone 8540 động: tháng 12 năm 2012

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×