Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Tóm tắt

Khi Skype Microsoft dành cho người dùng doanh nghiệp 2016 là trong một cuộc họp nhóm và người dùng nhận được một cuộc gọi Skype đến âm thanh khác vòng sẽ được phát cho cuộc gọi.

Cách nhận bản cập nhật này

Để nhận bản cập nhật này, cài đặt 3 ngày 2019, Cập Nhật (KB4475577) cho Microsoft Skype dành cho doanh nghiệp 2016.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×