Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Tóm tắt

Bài viết này liệt kê các bản cập nhật tích lũy đã được phát hành cho Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Bản cập nhật tích lũy là tập hợp tích lũy các tệp bao gồm tất cả các hotfix và tính năng quy định đã được phát hành cho Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Bản cập nhật tích lũy mới nhất được liệt kê trong bài viết này bao gồm các cập nhật nóng và các tính năng theo quy định đã được phát hành cho Microsoft Dynamics 365 Business Central, bao gồm các cập nhật nóng và tính năng quy định đã được phát hành trong các bản cập nhật tích lũy trước đó.

Bạn nên luôn cài đặt bản cập nhật tích lũy mới nhất.

Thông tin Bổ sung

Bảng sau đây liệt kê các bản cập nhật tích lũy đã được phát hành cho Microsoft Dynamics 365 Business Central. Các bản cập nhật tích lũy bao gồm các bản cập nhật nóng áp dụng cho tất cả các quốc gia và các phiên bản cục bộ được chọn.

Các bản cập nhật tích lũy cho Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 1 tại chỗ

Kiến thức
ID Cơ sở

Tiêu đề

Ngày phát hành

Không bản dựng nào.

Bao gồm các phiên bản cục bộ

5031949

Bản cập nhật 20.18 cho Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 1

Tháng 10 năm 2023

Bản dựng Ứng dụng 20.18.60911

Bản dựng Nền tảng 20.0.60870

AT, AU, BE, CA, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, MX, NL, NO, NZ, RU, SE, UK, US

5031029

Bản cập nhật 20.17 cho Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 1

Tháng 9 năm 2023

Bản dựng Ứng dụng 20.17.60127

Bản dựng Nền tảng 20.0.60074

AT, AU, BE, CA, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, MX, NL, NO, NZ, RU, SE, UK, US

5029763

Bản cập nhật 20.16 cho Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 1

Tháng 8 năm 2023

Bản dựng Ứng dụng 20.16.59127

Bản dựng Nền tảng 20.0.59096

AT, AU, BE, CA, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, MX, NL, NO, NZ, RU, SE, UK, US

5029055

Bản cập nhật 20.15 cho Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 1

Tháng 7 năm 2023

Bản dựng Ứng dụng 20.15.58429

Bản dựng Nền tảng 20.0.58388

AT, AU, BE, CA, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, MX, NL, NO, NZ, RU, SE, UK, US

5027890

Bản cập nhật 20.14 dành cho Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 1

Tháng 6, 2023

Bản dựng Ứng dụng 20.14.56992

Bản dựng Nền tảng 20.0.56938

AT, AU, BE, CA, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, MX, NL, NO, NZ, RU, SE, UK, US

5026930

Bản cập nhật 20.13 cho Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 1

Tháng 5 năm 2023

Bản dựng Ứng dụng 20.13.56018

Bản dựng Nền tảng 20.0.55995

AT, AU, BE, CA, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, MX, NL, NO, NZ, RU, SE, UK, US

5025974

Bản cập nhật 20.12 cho Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 1

Tháng 4 năm 2023

Bản dựng Ứng dụng 20.12.54873

Bản dựng Nền tảng 20.0.54861

AT, AU, BE, CA, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, MX, NL, NO, NZ, RU, SE, UK, US

5024402

Bản cập nhật 20.11 cho Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 1

Tháng 3 năm 2023

Bản dựng Ứng dụng 20.11.53614

Bản dựng Nền tảng 20.0.53556

AT, AU, BE, CA, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, MX, NL, NO, NZ, RU, SE, UK, US

5023400

Bản cập nhật 20.10 cho Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 1

Tháng 2 năm 2023

Bản dựng Ứng dụng 20.10.52581

Bản dựng Nền tảng 20.0.52575

AT, AU, BE, CA, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, MX, NL, NO, NZ, RU, SE, UK, US

5022713

Bản cập nhật 20.9 cho Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 1

Tháng 1 năm 2023

Bản dựng Ứng dụng 20.9.51421

Bản dựng Nền tảng 20.0.51404

AT, AU, BE, CA, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, MX, NL, NO, NZ, RU, SE, UK, US

5021671

Bản cập nhật 20.8 cho Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 1

Tháng 12 năm 2022

Bản dựng Ứng dụng 20.8.49971

Bản dựng Nền tảng 20.0.49947

AT, AU, BE, CA, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, MX, NL, NO, NZ, RU, SE, UK, US

5021002

Bản cập nhật 20.7 cho Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 1

Tháng 11 năm 2022

Bản dựng Ứng dụng 20.7.48483

Bản dựng Nền tảng 20.0.48457

AT, AU, BE, CA, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, MX, NL, NO, NZ, RU, SE, UK, US

5019241

Bản cập nhật 20.6 cho Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 1

Tháng 10 năm 2022

Bản dựng Ứng dụng 20.6.47024

Bản dựng Nền tảng 20.0.46998

AT, AU, BE, CA, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, MX, NL, NO, NZ, RU, SE, UK, US

5017795

Bản cập nhật 20.5 cho Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 1

Tháng 9 năm 2022

Bản dựng Ứng dụng 20.5.45889

Bản dựng Nền tảng 20.0.45882

AT, AU, BE, CA, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, MX, NL, NO, NZ, RU, SE, UK, US

5017017

Bản cập nhật 20.4 cho Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 1

Tháng 8 năm 2022

Bản dựng Ứng dụng 20.4.44365

Bản dựng Nền tảng 20.0.44359

AT, AU, BE, CA, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, MX, NL, NO, NZ, RU, SE, UK, US

5016304

Bản cập nhật 20.3 cho Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 1

Tháng 7 năm 2022

Bản dựng Ứng dụng 20.3.43026

Bản dựng Nền tảng 20.0.43007

AT, AU, BE, CA, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, MX, NL, NO, NZ, RU, SE, UK, US

5015475

Bản cập nhật 20.2 cho Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 1

Tháng 6, 2022

Bản dựng Ứng dụng 20.2.41423

Bản dựng Nền tảng 20.0.41354

AT, AU, BE, CA, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, MX, NL, NO, NZ, RU, SE, UK, US

5014491

Bản cập nhật 20.1 cho Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 1

Tháng 5 năm 2022

Bản dựng Ứng dụng 20.1.39901

Bản dựng Nền tảng 20.0.39849

AT, AU, BE, CA, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, MX, NL, NO, NZ, RU, SE, UK, US

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×