Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Triệu chứng

Sự cố này xảy ra khi sử dụng Microsoft Skype dành cho doanh nghiệp Citrix tối ưu hóa thời gian thực gói 2.0.

Khi sự cố này xảy ra, chia sẻ máy tính, ứng dụng chia sẻ và phiên truyền tệp yêu cầu phương tiện chuyển máy chủ truyền thông theo cây không thể thiết lập. Ngoài ra, bạn nhận được một thông báo lỗi sau vào cửa sổ trò chuyện:

Chúng tôi không thể kết nối vào vì sự cố mạng. Vui lòng thử lại sau.

Hoặc

Lỗi sự cố mạng chuyển giao

Giải pháp

Để khắc phục sự cố này, hãy cài đặt bản Cập Nhật tháng 7, 2016 (KB3115033) cho Microsoft Lync 2013 (Skype dành cho doanh nghiệp).

Lưu ý Lync 2013 được nâng cấp lên Skype dành cho doanh nghiệp trong tháng 12 năm 2015. Và Citrix tối ưu hóa thời gian thực gói 2.0 yêu cầu Skype dành cho khách hàng doanh nghiệp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×