Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Sau khi bạn cài đặt Microsoft Skype dành cho doanh nghiệp 2016 ngôn ngữ phải sang trái, chẳng hạn như AR-SA, bạn có thể gặp hai vấn đề sau:

  • Từ trong các thông báo được hiển thị theo thứ tự sai. Ví dụ: một chuỗi nên đọc "Tôi đã đi đến cửa hàng." trong ngôn ngữ bên trái và ".store các đi tôi" phải sang trái ngôn ngữ được hiển thị dưới dạng ".store tôi đến các."

  • Ngôn ngữ phải sang trái lại liên kết.

Giải pháp

Để khắc phục vấn đề này, cài đặt 10 ngày 2018, Cập Nhật bảo mật cho Skype dành cho doanh nghiệp 2016 (KB4022221).

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×