Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Giới thiệu

Thông tin về cập nhật nóng

Cập nhật nóng được hỗ trợ do Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, cập nhật nóng này chỉ được dùng để khắc phục sự cố được mô tả trong bài viết này. Chỉ áp dụng cập nhật nóng này cho hệ thống đang gặp sự cố cụ thể này. Nếu cập nhật nóng này sẵn có để tải xuống thì sẽ có phần "Cập nhật nóng có sẵn để tải xuống" ở đầu bài viết Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, hãy gửi một yêu cầu tới bộ phận Hỗ trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để nhận hotfix. Lưu ý Nếu sự cố khác xảy ra hoặc nếu cần khắc phục sự cố, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng. Chi phí hỗ trợ thông thường sẽ tính cho các câu hỏi hỗ trợ bổ sung và các sự cố không phù hợp với cập nhật nóng cụ thể này. Để có danh sách đầy đủ số điện thoại hỗ trợ và dịch vụ khách hàng của Microsoft hoặc để tạo yêu cầu dịch vụ riêng, hãy ghé thăm Web site sau của Microsoft:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportLưu ý Mẫu "Tải xuống cập nhật nóng sẵn có" hiển thị các ngôn ngữ mà cập nhật nóng này sẵn có. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do cập nhật nóng này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Để cài đặt bản cập nhật này, bạn phải đang chạy Microsoft Forefront Threat Management Gateway (TMG) 2010 gói dịch vụ 1 (SP1). Ngoài ra, bạn phải cập nhật 1 cho Forefront TMG 2010 SP1 được cài đặt.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi bạn áp dụng hotfix này.

Thông tin thay thế hotfix

Hotfix này không thay thế hotfix đã phát hành trước đó.

Thông tin về tệp

Phiên bản toàn cầu của hotfix này có các thuộc tính tệp (hoặc thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, ngày và giờ được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab Múi Giờ trong mục Ngày và Giờ trong Pa-nen điều khiển.

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

F25212_ratlib.dll

7.0.9027.410

146,712

12-Oct-2010

10:26

x64

F4367_mspadmin.exe

7.0.9027.410

1,106,160

12-Oct-2010

10:26

x64

F4395_w3filter.dll

7.0.9027.410

1,385,784

12-Oct-2010

10:26

x64

F4409_wspsrv.exe

7.0.9027.410

2,420,952

12-Oct-2010

10:26

x64

Msfpcmix.dll

7.0.9027.410

564,880

12-Oct-2010

10:26

x64

Bài viết này liệt kê các vấn đề được giải quyết trong bản Cập Nhật 1 Nhật 1 cho Microsoft Forefront Threat Management Gateway (TMG) 2010 gói dịch vụ 1 (SP1). Bài viết này liệt kê các bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft áp dụng cho Forefront TMG 2010 SP1. Sự cố được mô tả trong bài viết này được giải quyết trong bản Cập Nhật 1 Nhật 1 cho Forefront TMG 2010 SP1.

Vấn đề được giải quyết bởi các bản Cập Nhật 1 1

Bài viết KB

Tiêu đề

2449122

"NLB dừng - cấu hình lỗi" thông báo lỗi có thể xảy ra khi bạn cố gắng kích hoạt tính năng NLB Forefront TMG 2010 nếu bộ điều hợp mạng VLAN được dán hoặc hợp tác

2443447

Dịch vụ tường lửa Forefront TMG rò rỉ bộ nhớ khi bạn truy cập trang web của sách "Kiểm tra HTTPS ngoại lệ", Forefront TMG 2010

2449127

Kết nối L2TP VPN ngẫu nhiên có thể ngắt kết nối khi bạn thay đổi hoặc áp dụng quy tắc truy cập vào máy chủ VPN chạy Forefront TMG 2010

2450875

"0xC0040410" lỗi xảy ra khi bạn cố gắng kết nối viên mảng với một mảng Forefront TMG 2010 SP1 nếu mảng được quản lý bởi Forefront TMG 2010 EMS

2445662

Lỗi 502 proxy xảy ra khi bạn cố gắng tạo kết nối HTTPS nếu proxy xuôi tuyến Forefront TMG 2010 được cài đặt

2449161

Cài đặt một bản sao của Forefront TMG 2010 EMS không thành công và đăng nhập một lỗi "0x80070002"

2445979

Forefront TMG 2010 dịch vụ tường lửa dựa trên thành viên của một mảng Forefront TMG dừng đáp ứng khi một thành viên dựa trên dịch vụ tường lửa Forefront TMG bị dừng

2454850

0x80131500 "lỗi xảy ra và các dịch vụ IsaManagedCtrl không khởi động Forefront TMG 2010 sau khi bạn cài đặt Exchange 2010 SP1 nếu tính năng bảo vệ Email được kích hoạt

Để biết thêm thông tin về Forefront TMG 2010 SP1, hãy ghé thăm website sau của Microsoft, hãy ghé thăm website sau của Microsoft:

Tải xuống thông tin về Forefront TMG 2010 SP1Để biết thêm thông tin về phần mềm Cập Nhật 1 cho Forefront TMG 2010 SP1, hãy ghé thăm website sau của Microsoft:

Tải xuống thông tin về phần mềm Cập Nhật 1 cho Forefront TMG 2010 SP1Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

824684 Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×