Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Xem xét tình huống sau:

 • Bạn có một máy chủ đang chạy Windows Server 2008 R2 gói dịch vụ 1.

 • Bạn bắt đầu một phiên máy để bàn từ xa từ máy khách máy chủ.

 • Sau đó, bạn truy cập thư mục được chia sẻ từ xa bằng cách sử dụng giao thức máy chủ thư khối (SMB) phiên bản 2 từ phiên máy để bàn từ xa.


Trong trường hợp này, nếu mạng giữa máy chủ và chia sẻ từ xa không ổn định, phiên máy để bàn từ xa có thể ngẫu nhiên dừng đáp ứng.

Lưu ý Sự cố này cũng ngẫu nhiên có thể xảy ra khi bạn truy nhập tệp chia sẻ bằng SMB Phiên bản 2 qua mạng độ trễ cao.

Nguyên nhân

Sự cố này xảy ra do ngắt kết nối phiên bản 2 SMB xử lý không đúng.

Giải pháp

Thông tin về cập nhật nóng

Một hotfix được hỗ trợ có sẵn từ Microsoft Support. Tuy nhiên, cập nhật nóng này chỉ được dùng để khắc phục sự cố được mô tả trong bài viết này. Chỉ áp dụng cập nhật nóng này cho hệ thống đang gặp sự cố được mô tả trong bài viết này. Cập nhật nóng này có thể được kiểm tra thêm. Vì vậy, nếu bạn không bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi sự cố này, chúng tôi khuyên bạn đợi bản cập nhật phần mềm tiếp theo có chứa cập nhật nóng này.

Nếu cập nhật nóng này sẵn có để tải xuống thì sẽ có phần "Cập nhật nóng có sẵn để tải xuống" ở đầu bài viết Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, hãy liên hệ với Dịch vụ Khách hàng và Bộ phận Hỗ trợ của Microsoft để nhận được các cập nhật nóng.

Lưu ý Nếu sự cố khác xảy ra hoặc nếu cần khắc phục sự cố, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng. Chi phí hỗ trợ thông thường sẽ tính cho các câu hỏi hỗ trợ bổ sung và các sự cố không phù hợp với cập nhật nóng cụ thể này. Để có danh sách đầy đủ số điện thoại hỗ trợ và dịch vụ khách hàng của Microsoft hoặc để tạo yêu cầu dịch vụ riêng, hãy truy cập website sau của Microsoft:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportLưu ý Mẫu "Tải xuống cập nhật nóng sẵn có" hiển thị các ngôn ngữ mà cập nhật nóng này sẵn có. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do cập nhật nóng này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng hotfix này, bạn phải có gói dịch vụ 1 cho Windows 7 hoặc Windows Server 2008 R2 cài đặt.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản sửa lỗi này.

Thông tin thay thế cập nhật nóng

Hotfix này không thay thế bất kỳ hotfix nào phát hành trước đó.

Phiên bản tiếng Anh (Hoa Kỳ) của hotfix này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Phối hợp Quốc tế (UTC). Ngày và giờ của các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ cũng có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác nhất định trên tệp.

Thông tin tệp Windows 7 và Windows Server 2008 R2 và ghi chú

Quan trọng Windows 7 và cập nhật nóng Windows Server 2008 R2 được bao gồm trong cùng gói. Tuy nhiên, cập nhật nóng trên trang Yêu cầu Cập nhật nóng được liệt kê trong cả hai hệ điều hành. Để yêu cầu gói cập nhật nóng áp dụng cho một hoặc cả hai hệ điều hành, hãy chọn cập nhật nóng được liệt kê trong "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn tham khảo phần "Áp dụng Cho" trong bài viết để xác định hệ điều hành thực mà mỗi cập nhật nóng áp dụng cho.

 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, SR_Level (RTM, SPn), và chi nhánh dịch vụ (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau.

  Phiên bản

  Sản phẩm

  SR_Level

  Chi nhánh dịch vụ

  6.1.760
  1.
  22 xxx

  Windows 7 và Windows Server 2008 R2

  SP1

  LDR

 • Chi nhánh dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá lỗi được phát hành rộng rãi để phục các sự cố phổ biến, đặc biệt quan trọng. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, chi nhánh dịch vụ LDR còn chứa các cập nhật nóng.

 • Tệp MANIFEST (.manifest) và các tệp MUM (.mum) được cài đặt cho từng môi trường là liệt kê riêng trong phần "Thông tin dành cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2 tệp bổ sung". MẸ, tập tin và bảo mật liên quan (.cat) danh mục tệp, đều rất quan trọng để duy trì trạng thái của cấu phần được Cập Nhật. Các tệp danh mục bảo mật, không được liệt kê các thuộc tính, được ký bằng chữ kỹ số của Microsoft.

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows 7

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Mrxsmb20.sys

6.1.7601.22558

97,280

04-Jan-2014

00:57

x86

Mrxsmb.sys

6.1.7601.22558

123,904

04-Jan-2014

00:57

x86

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Mrxsmb20.sys

6.1.7601.22558

128,000

04-Jan-2014

01:11

x64

Mrxsmb.sys

6.1.7601.22558

158,720

04-Jan-2014

01:12

x64

Đối với tất cả phiên bản dựa trên IA-64 được hỗ trợ của Windows Server 2008 R2

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Mrxsmb20.sys

6.1.7601.22558

311,296

04-Jan-2014

00:41

IA-64

Mrxsmb.sys

6.1.7601.22558

368,640

04-Jan-2014

00:41

IA-64

Thông tin tệp bổ sung

Thông tin tệp bổ sung dành cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Các tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows 7

Tên tệp

X86_a522980c8399f6bd557eaa91ac45e34f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22558_none_33572c7450a869ee.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.043 người

Ngày (UTC)

04-Jan-2014

Thời gian (UTC)

06:06

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22558_none_8d44a51c01428b65.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

4,035

Ngày (UTC)

04-Jan-2014

Thời gian (UTC)

02:35

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22558_none_81fb1cb5c89a1992.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

4,757

Ngày (UTC)

04-Jan-2014

Thời gian (UTC)

02:32

Nền tảng

Không áp dụng

Tệp bổ sung cho tất cả phiên bản x64 dựa trên Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Tên tệp

Amd64_4245517372d1b3be95e16cfd089acd9a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22558_none_8bb8dc9474f89511.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.049

Ngày (UTC)

04-Jan-2014

Thời gian (UTC)

06:06

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22558_none_e963409fb99ffc9b.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

4,039

Ngày (UTC)

04-Jan-2014

Thời gian (UTC)

03:09

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22558_none_de19b83980f78ac8.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

4.761 người

Ngày (UTC)

04-Jan-2014

Thời gian (UTC)

03:06

Nền tảng

Không áp dụng

Các tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa trên IA-64 được hỗ trợ của Windows Server 2008 R2

Tên tệp

Ia64_b222bf963d3c8161699205a745471cda_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22558_none_94a243df4c1bd034.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.046

Ngày (UTC)

04-Jan-2014

Thời gian (UTC)

06:06

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Ia64_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22558_none_8d46491201409461.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

4,037

Ngày (UTC)

04-Jan-2014

Thời gian (UTC)

02:22

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Ia64_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22558_none_81fcc0abc898228e.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

4,759

Ngày (UTC)

04-Jan-2014

Thời gian (UTC)

02:18

Nền tảng

Không áp dụng


Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ Microsoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×