We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Triệu chứng

Xem xét tình huống sau:

  • Bạn có một máy tính đang chạy Windows 8.1 hoặc Windows Server 2012 R2 cùng với hỗ trợ Miracast WLAN và hiển thị.

  • Bạn thiết lập kết nối Miracast.

  • Bạn tạm ngưng máy tính, và sau đó bạn tiếp tục.

  • Bạn thiết lập kết nối Miracast.

Trong trường hợp này, Miracast phiên sẽ bị ngắt sau khoảng 5 phút.

Giải pháp

Để giải quyết vấn đề này, cài đặt bản Cập Nhật 2919355. Để biết thêm thông tin về cách tải bản Cập Nhật 2919355, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

Windows RT 8.1, Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 Cập Nhật ngày, 2014 2919355

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Thông tin

Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

824684 mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm Microsoft

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×