Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

T R IỆ U C HỨ N G

Bạn nhận được thông báo lỗi trong PowerPoint khi bạn cố gắng mở một bản trình bày. Khi bạn cho phép PowerPoint sửa lỗi, điều này khiến cho PowerPoint gặp sự cố hoặc dừng hoạt động. PowerPoint cũng có thể chặn các hình ảnh hoặc nội dung được liên kết.Thông tin chi tiết về lỗi
Khi mở bản trình bày có chứa các liên kết tới đối tượng OLE trong Microsoft PowerPoint 2013 hoặc PowerPoint 2010, bạn nhận được thông báo lỗi sau:

Xem hình ảnhNếu bạn bấm vào Sửa lỗi, việc sửa lỗi hoàn tất và bạn nhận được thông báo sau:

Xem hình ảnhNếu bạn bấm OK, bạn nhận được thông báo bảo mật sau đây:

Xem hình ảnhNếu bạn bấm Cập nhật Liên kết, PowerPoint sẽ gặp sự cố và khởi động lại. Ngoài ra, bạn có thể nhận được thông báo lỗi sau:

Microsoft PowerPoint đã dừng hoạt động

Đã xảy ra sự cố khiến chương trình dừng hoạt động đúng cách. Windows sẽ đóng chương trình và thông báo cho bạn nếu có giải pháp.


Ngoài ra, nếu bạn mở bản trình bày có ảnh được liên kết, bạn sẽ nhận được thông báo sau tại nơi đã từng có ảnh:

Để giúp bảo vệ sự riêng tư của bạn, PowerPoint đã chặn tải xuống ảnh này tự động.

CÁ C H G IẢ I Q U YẾ T K HÁ C

Thực hiện theo các bước đơn giản sau để giải quyết sự cố này:

 1. Khi bạn được nhắc cập nhật liên kết, không bấm Cập nhật Liên kết. Thay vào đó, bấm Huỷ.

  Xem hình ảnh

 2. Trên tab Tệp, bấm Lưu với tên, sau đó lưu bản trình bày vào một thư mục.

  Xem hình ảnh

 3. Trên tab Tệp, bấm Đóng.


  Xem hình ảnh

 4. Trên tab Tệp, bấm Mở, sau đó mở bản sao mới của bản trình bày.

  Xem hình ảnh

 5. Bạn được nhắc cập nhật liên kết của bản trình bày. Bấm Cập nhật Liên kết.

  Xem hình ảnh

 6. Sau khi PowerPoint kết thúc việc thử cập nhật liên kết, bạn nhận được thông báo sau:

  Xem hình ảnh

 7. Bấm OK.

 8. Bấm vào tab Tệp , sau đó bấm Chỉnh sửa Liên kết tới Tệp trong phần Tài liệu Liên quan.

  Xem hình ảnh

 9. Trong hộp thoại Liên kết, chọn liên kết mà bạn muốn thiết lập lại, sau đó bấm vào một trong những tuỳ chọn sau:

  • Cập nhật Ngay bây giờ. Sử dụng tuỳ chọn này để cập nhật liên kết tới đối tượng OLE hoặc tệp ảnh.

  • Thay đổi Nguồn. Sử dụng tuỳ chọn này để thay đổi vị trí nguồn cho đối tượng OLE hoặc tệp ảnh.

  • Ngắt Liên kết. Sử dụng tuỳ chọn này để ngắt liên kết tới tệp nguồn cho đối tượng OLE. Trước khi có thể ngắt liên kết tới tệp ảnh, bạn phải thiết lập lại liên kết. Sau đó, bạn có thể nhúng ảnh vào bản trình bày.

 10. Lưu bản trình bày sau khi bạn đã chỉnh sửa tất cả các liên kết đã bị ngắt trong bản trình bày.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×