Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Sau khi bạn nâng cấp lên Windows Management Framework 5.0 bằng cách cài đặt bản Cập Nhật 3134758 trên một máy chủ đang chạy Microsoft Lync Server 2013 hoặc Microsoft Skype dành cho doanh nghiệp chủ 2015, Windows PowerShell từ xa không thể kết nối.

Khi sự cố này xảy ra, bạn có thể nhận được thông báo lỗi sau:

PS C:\Windows\system32 > $session = New-PSSession - ConnectionUri "https://

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×