Triệu chứng

Tính toán thuộc tính PR_RECIPIENT_ENTRYID không nên thành công nếu địa chỉ email hoặc thuộc tính kiểu địa chỉ không được đặt cho người nhận trong Microsoft Exchange Server 2019 hoặc Exchange Server 2016.

Giải pháp

Để khắc phục sự cố này, hãy cài đặt một trong các bản Cập Nhật sau đây:

Đối với máy chủ Exchange 2019, hãy cài đặt bản  Cập Nhật tích lũy 6 cho exchange Server 2019  hoặc phiên bản Cập Nhật tích lũy mới cho Exchange Server 2019.Đối với Exchange Server 2016, hãy   cài đặtBản Cập Nhật tích lũy 17 cho Exchange Server 2016 hoặc phiên bản Cập Nhật tích lũy sau này cho Exchange Server 2016.

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ mà Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×