We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Triệu chứng

Xem xét tình huống sau:

  • Bạn có Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1 (SP1) được cài đặt trên máy tính.

  • Bạn chạy ứng dụng duyệt XAML (XBAP) trong trình duyệt hoặc trong một tab trình duyệt.

  • Bạn đóng trình duyệt hoặc tab trình duyệt.

Trong trường hợp này, trình PresentationHost.exe liên quan đến các ứng dụng XBAP vẫn còn trong bộ nhớ không chính xác. Do đó, bạn phải tự kết thúc quá trình quản lý tác vụ trong Windows.

Giải pháp

Để giải quyết vấn đề này, áp dụng gói hotfix được mô tả trong bài viết sau trong cơ sở kiến thức Microsoft:

2667241 Một bản Cập Nhật có sẵn cho Windows Presentation Foundation (WPF) cho Microsoft .NET Framework 3.5

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Thông tin

Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

824684 mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm Microsoft

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×