Triệu chứng

Tác nhân của Dịch vụ Nhóm Phản hồi (RGS) tiếp tục chuyển đổi bị gián tiếp sau khi cuộc gọi đến thời gian chờ hàng đợi và việc chuyển khiếm thị được bắt đầu trong Microsoft Skype for Business Server 2019.

Giải pháp

Để khắc phục sự cố này, hãy cài đặt bản cập nhật tích lũy Tháng Mười Hai 2021 6 cho Skype for Business Server 2019, Dịchvụ Nhóm Phản hồi.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×