Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Dấu hiệu

Nhật ký Trình phân tích Bảo mật Cơ sở của Microsoft (MBSA) có thể báo cáo các bản cập nhật được liệt kê bên dưới là thiếu khi bạn sử dụng MBSA để quét các bản cập nhật bảo mật trên nền tảng Windows Embedded Standard (WES2009).

 • Bản cập nhật Bảo mật Tích lũy tháng 2 năm 2019 cho Internet Explorer 8 cho WES09 và POSReady 2009 cho hệ thống dựa trên x86 (KB4486474)

 • Bản cập nhật Dành riêng cho Bảo mật tháng 2 năm 2019 cho .NET Framework 4 cho WES09 và POSReady 2009 (KB4483475)

 • Bản cập nhật Dành riêng cho Bảo mật tháng 2 năm 2019 cho .NET Framework 3.0 SP2 cho WES09 và POSReady 2009 (KB4483495)

 • Bản cập nhật Dành riêng cho Bảo mật tháng 2 năm 2019 cho .NET Framework 2.0 SP2 cho WES09 và POSReady 2009 (KB4483485)

 • Bản cập nhật Bảo mật tháng 2 năm 2019 cho WES09 và POSReady 2009 cho Hệ thống dựa trên x86 (KB4487396)

 • Bản cập nhật Bảo mật tháng 2 năm 2019 cho WES09 và POSReady 2009 cho Hệ thống dựa trên x86 (KB4487086)

 • Bản cập nhật Bảo mật tháng 2 năm 2019 cho WES09 và POSReady 2009 cho Hệ thống dựa trên x86 (KB4486924)

 • Bản cập nhật Bảo mật tháng 2 năm 2019 cho WES09 và POSReady 2009 cho Hệ thống dựa trên x86 (KB4486465)

 • Bản cập nhật Bảo mật tháng 2 năm 2019 cho WES09 và POSReady 2009 cho Hệ thống dựa trên x86 (KB4486464)

 • Bản cập nhật Bảo mật tháng 2 năm 2019 cho WES09 và POSReady 2009 cho Hệ thống dựa trên x86 (KB4486463)

 • Bản cập nhật Bảo mật tháng 2 năm 2019 cho WES09 và POSReady 2009 cho Hệ thống dựa trên x86 (KB4487385)

 • Bản cập nhật Bảo mật tháng 2 năm 2019 cho WES09 và POSReady 2009 cho Hệ thống dựa trên x86 (KB4487085)

Giải pháp

Bạn có thể bỏ qua sự cố này, vì đây là hành vi đã dự kiến trên WES2009.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×