Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Trong môi trường Exchange Server 2013, POP3 và IMAP4 người dùng không thể truy cập hộp thư của mình nếu Đã sẵn sàng phản ứng chạy tác vụ RestartService .

Các ứng thất bại vì tên WindowsService không hợp lệ. Trong trường hợp này, bạn có thể tìm thấy các thông tin ghi vào Nhật ký RecoveryActionResults:

ID: RestartService
InstanceId: 150813.060155.26112.001
ResourceName: POP. Giao thức
StartTime: ngàygiờ.2611275Z
EndTime: ngàygiờ.2767647Z
Trạng thái: đã hoàn thành
Kết quả: thất bại
RequestorName: PopDeepTestRestartService
ExceptionName: InvalidOperationException
ExceptionMessage: Dịch vụ POP. Giao thức không tìm thấy trên máy tính '.'.


ID: RestartService
InstanceId: 150813.060655.30081.001
ResourceName: IMAP
StartTime: ngàygiờ.3008143Z
EndTime: ngàygiờ.3008143Z
Trạng thái: đã hoàn thành
Kết quả: thất bại
RequestorName: ImapCTPRestartService
ExceptionName: InvalidOperationException
ExceptionMessage: Dịch vụ IMAP không tìm thấy trên máy tính '.'.


Nguyên nhân

Sự cố này xảy ra vì một giá trị ServiceName không hợp lệ được chuyển vào thực hiện khởi động lại dịch vụ bộ đáp ứng.

Giải pháp

Để khắc phục sự cố này, cài đặt bản Cập Nhật tích lũy 12 cho Exchange Server 2013 hoặc các bản Cập Nhật tích luỹ cho Exchange Server 2013.

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ Microsoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×