Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Microsoft Edge mới đã ra mắt. Với tính bảo mật, quyền riêng tư, tốc độ và dễ sử dụng được cải thiện, Microsoft Edge vượt qua trải nghiệm mà bạn đã biết với Internet Explorer.

Để giúp chuyển sang Microsoft Edge, bạn có thể cho phép Internet Explorer mở các trang web bằng Microsoft Edge. Khi bật cài đặt này, bất cứ khi nào bạn mở trang web trong Internet Explorer, bạn sẽ tự động được chuyển hướng đến Microsoft Edge.

Microsoft không khuyên bạn nên quay lại Internet Explorer. Hỗ trợ dành cho Internet Explorer đã kết thúc vào ngày 15 tháng 6 năm 2022. Nếu muốn quay lại sử dụng Internet Explorer, bạn có thể thay đổi cài đặt của mình để chỉ mở Microsoft Edge khi truy cập trang web không tương thích với Internet Explorer:

 1. Mở Microsoft Edge.

 2. Ở góc trên cùng của trình duyệt, chọn Cài đặt và hơn thế nữa để > đặt>  Duyệt mặc định.

 3. Trong Khả năng tương thích của Internet Explorer, hãy chọn một tùy chọn bên cạnh Cho phép Internet Explorer mở trang web trong Microsoft Edge:

  • Không bao giờ: Điều này sẽ ngăn các trang web tự động mở trong Microsoft Edge. Các trang web không tương thích cuối cùng có thể ngừng hoạt động trên Internet Explorer.

  • Chỉ các trang web không tương thích (được đề xuất): Một số trang web không tương thích với Internet Explorer và yêu cầu trình duyệt hiện đại để hoạt động. Nếu bạn chọn tùy chọn này, các trang web này sẽ tự động mở trong Microsoft Edge.

  • Luôn luôn: Nếu chọn tùy chọn này, khi mở Internet Explorer, bạn sẽ tự động được chuyển hướng đến Microsoft Edge.

Thay đổi trình duyệt mặc định của bạn

Khi bạn chuyển sang Microsoft Edge, trình duyệt mặc định của bạn có thể đã được thay đổi thành Microsoft Edge. Bạn có thể đặt trình duyệt mặc định của mình thành Internet Explorer bất cứ lúc nào.

Để thay đổi trình duyệt mặc định của bạn trở lại Internet Explorer:

 1. Chuyển đến Bắt đầu cài > đặt .

 2. Chọn Ứng dụng >Ứng dụng mặc định .

 3. Trong Trình duyệt web, chọn biểu tượng trình duyệt và chọn Internet Explorer từ danh sách.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×