Quay lại Internet Explorer từ Microsoft Edge

Microsoft Edge mới ở đây. Với bảo mật được cải thiện, quyền riêng tư, tốc độ và dễ sử dụng, Microsoft Edge vượt quá trải nghiệm mà bạn đã tìm hiểu với Internet Explorer.

Để giúp thực hiện chuyển đổi sang Microsoft Edge, bạn có thể cho phép Internet Explorer mở các site bằng Microsoft Edge. Khi đã bật thiết đặt này, bất cứ khi nào bạn mở các trang trong Internet Explorer, bạn sẽ tự động được chuyển hướng đến Microsoft Edge.

Nếu bạn muốn quay lại bằng Internet Explorer, bạn có thể thay đổi thiết đặt của bạn để chỉ mở Microsoft Edge khi bạn đi đến một site không tương thích với Internet Explorer:

 1. Mở Microsoft Edge.

 2. Ở góc trên cùng của trình duyệt, chọn thiết đặt và nhiều hơn nữa Thiết đặt > trình duyệt mặc định.

 3. Bên dưới Internet Explorer tương thích, chọn một tùy chọn bên cạnh để cho Internet Explorer mở các site trong Microsoft Edge:

  • Mãi Điều này sẽ ngăn không cho mở các trang web tự động trong Microsoft Edge. Các site không tương thích cuối cùng có thể ngừng hoạt động trên Internet Explorer.

  • Chỉ các site không tương thích (được đề xuất): Một số site không tương thích với Internet Explorer và yêu cầu trình duyệt hiện đại hoạt động. Nếu bạn chọn tùy chọn này, các site này sẽ tự động mở trong Microsoft Edge.

  • Khi Nếu bạn chọn tùy chọn này, khi bạn mở Internet Explorer, bạn sẽ tự động được chuyển hướng đến Microsoft Edge.

Thay đổi trình duyệt mặc định của bạn

Khi bạn thực hiện chuyển đổi sang Microsoft Edge, trình duyệt mặc định của bạn có thể đã được thay đổi thành Microsoft Edge. Bạn có thể đặt trình duyệt mặc định của mình vào Internet Explorer bất kỳ lúc nào.

Để thay đổi trình duyệt mặc định của bạn trở lại Internet Explorer:

 1. Đi đến bắt đầuThiết đặt >.

 2. Chọn ứng dụng > ứng dụng mặc định .

 3. Bên dưới trình duyệt web, chọn biểu tượng trình duyệt và chọn Internet Explorer từ danh sách.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?

Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Bạn có góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×