Triệu chứng

Giả sử rằng bạn có một tập tin chứa nhiều extents (chẳng hạn như Microsoft Outlook. Các tập tin PST) trên máy chủ chạy Windows Server 2012 R2 hoặc Windows Server 2012. Khi bạn muốn sao lưu máy chủ bằng cách sử dụng một ứng dụng sao lưu sử dụng API sao lưu riêng, sự cố trình ứng dụng và thao tác sao lưu không thành công. Ví dụ: trình quản lý bảo vệ dữ liệu nhân nhân (DPMRA.exe) lỗi trong quá trình sao lưu.

Giải pháp

Để giải quyết vấn đề này, cài đặt các bản Cập Nhật 2919355 cho Windows Server 2012 R2 hoặc cài đặt bản Cập Nhật 2934016 cho Windows Server 2012.

Thông tin Cập Nhật cho Windows Server 2012 R2

Để biết thêm thông tin về cách tải bản Cập Nhật 2919355, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

Windows RT 8.1, Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 Cập Nhật ngày, 2014 2919355

Thông tin Cập Nhật cho Windows Server 2012

Để biết thêm thông tin về cách tải bản Cập Nhật 2934016, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

2934016 Windows RT, Windows 8 và Windows Server 2012 bản Cập Nhật: tháng 4 năm 2014

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Thông tin

Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

824684 Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft

Để biết thêm thông tin về quản lý bảo vệ dữ liệu (DPM), hãy truy cập website sau của Microsoft:

Thông tin chung về DPM

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×