Triệu chứng

Khi bạn chạy thủ tục kiểm tra nối kết đối với quản lý ngân hàng Cashbook trong Microsoft Dynamics GP, chỉ một bản ghi được sửa chữa. Bạn phải chạy thủ tục kiểm tra nối kết một lần cho mỗi bản ghi không chính xác.

Giải pháp

Microsoft Dynamics GP 9,0

Để giải quyết vấn đề này, có được gói dịch vụ mới nhất dành cho Microsoft Dynamics GP 9,0. Để biết thêm thông tin, hãy truy nhập một trong các website Microsoft sau đây, tùy thuộc vào việc bạn là đối tác hay khách hàng. Viên

https://mbs.microsoft.com/partnersource/products/GreatPlains/downloads/servicepackXem

https://mbs.microsoft.com/customersource/support/downloads/servicepacks

Giải pháp Microsoft Business-Great Plains 8,0

Để giải quyết sự cố này, hãy cài đặt hotfix rollup 925686.Để biết thêm thông tin về hotfix rollup 925686, hãy bấm số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

925686 Hotfix rollup 925686 sẵn dùng cho quản lý ngân hàng Cashbook trong Microsoft Business Solutions-Great Plains 8,0

Trạng thái

Microsoft Dynamics GP 9,0

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho". Sự cố này lần đầu tiên được sửa trong Microsoft Dynamics GP 9,0 Service Pack 2.

Giải pháp Microsoft Business-Great Plains 8,0

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×