Triệu chứng

Khi một số yêu cầu RPC trả về lỗi ecMaxThreadsPerMdbExceeded hoặc ecMaxThreadsPerSCTExceeded trong một môi trường Microsoft Exchange Server 2010, rò rỉ bộ nhớ hoặc bộ nhớ hỏng xảy ra trên máy chủ Exchange khách hàng truy cập hoặc máy chủ truyền tải Trung tâm. Ngoài ra, Microsoft Outlook không thể kết nối với máy chủ Exchange và một số sự kiện giống như sau được ghi vào Nhật ký sự kiện:

ID: 4999
Mức: lỗi
Nguồn: MSExchange phổ biến
Máy: máy 
Thông báo: Watson báo cáo về để được gửi cho quá trình id: ID tiến trình, với tham số: E12N, xây dựng loạiPhiên bản ứng dụng, edgetransport.exe, EXCHMEM.dll Gọi chồng băm, là c0000005, Gọi chồng băm, Phiên bản chi tiết.


ID: 10003
Mức: lỗi
Nguồn: MSExchangeTransport
Máy: máy
Thông báo: Quá trình truyền tải không thành công trong quá trình xử lý với ngăn xếp cuộc gọi sau thông báo: System.AccessViolationException: cố gắng để đọc hoặc ghi nhớ được bảo vệ. Điều này thường chỉ một bộ nhớ khác bị hỏng.


ID: 4999
Mức: lỗi
Nguồn: MSExchange phổ biến
Máy: máy
Thông báo: Watson báo cáo về để được gửi cho quá trình id: ID tiến trình, với tham số: E12N, xây dựng loại Phiên bản ứng dụng, Microsoft.Exchange.RpcClientAccess.Service.exe, EXCHMEM.dll, Gọi chồng băm, là c0000005, Gọi chồng băm, Phiên bản chi tiết.


Nguyên nhân

Sự cố này xảy ra do bộ nhớ phân bổ không được loại bỏ trước khi thử các yêu cầu RPC không thành công.

Giải pháp

Để giải quyết vấn đề này, cài đặt bản Cập Nhật sau đây:

2917508 mô tả Update Rollup 5 cho Exchange Server 2010 gói dịch vụ 3

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×