Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Bạn có một máy tính đang chạy Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 hoặc Windows Server 2008 R2. Bạn cài đặt ứng dụng sử dụng trình điều khiển gọi Windows lọc nền tảng (WFP). Sau khi ứng dụng đang chạy trong một thời gian, rò rỉ bộ nhớ có thể xảy ra trong bộ nhớ nonpaged nhóm. Trong trường hợp này, bạn có thể gặp phải hiệu suất thấp trên máy tính.

Lưu ý WFP gọi trình điều khiển thường được sử dụng trong chương trình tường lửa và chống vi-rút của bên thứ ba.

Nguyên nhân

Khi trình điều khiển gọi WFP chặn một gói có nhiều danh sách đệm Net (NBL) chuỗi, NBL cuối cùng trong chuỗi không phát hành trình điều khiển gọi WFP đúng. Điều này gây ra rò rỉ bộ nhớ nonpaged nhóm.

Giải pháp

Thông tin về cập nhật nóng

Cập nhật nóng được hỗ trợ do Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, cập nhật nóng này chỉ được dùng để khắc phục sự cố được mô tả trong bài viết này. Chỉ áp dụng cập nhật nóng này cho hệ thống đang gặp sự cố được mô tả trong bài viết này. Cập nhật nóng này có thể được kiểm tra thêm. Vì vậy, nếu bạn không bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi sự cố này, chúng tôi khuyên bạn đợi bản cập nhật phần mềm tiếp theo có chứa cập nhật nóng này.

Nếu cập nhật nóng này sẵn có để tải xuống thì sẽ có phần "Cập nhật nóng có sẵn để tải xuống" ở đầu bài viết Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, hãy liên hệ với Dịch vụ Khách hàng và Bộ phận Hỗ trợ của Microsoft để nhận được các cập nhật nóng.

Lưu ý Nếu sự cố khác xảy ra hoặc nếu cần khắc phục sự cố, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng. Chi phí hỗ trợ thông thường sẽ tính cho các câu hỏi hỗ trợ bổ sung và các sự cố không phù hợp với cập nhật nóng cụ thể này. Để có danh sách đầy đủ số điện thoại hỗ trợ và dịch vụ khách hàng của Microsoft hoặc để tạo yêu cầu dịch vụ riêng, hãy ghé thăm Trang web sau của Microsoft:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportLưu ý Mẫu "Tải xuống cập nhật nóng sẵn có" hiển thị các ngôn ngữ mà cập nhật nóng này sẵn có. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do cập nhật nóng này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng hotfix này, bạn phải đang chạy Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 hoặc Windows Server 2008 R2.

Thông tin đăng ký

Để sử dụng hotfix trong gói này, bạn không phải thực hiện bất kỳ thay đổi sổ đăng ký.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản sửa lỗi này.

Thông tin thay thế cập nhật nóng

Cập nhật nóng này không thay thế cập nhật nóng được phát hành trước đó.

Thông tin về tệp

Phiên bản toàn cầu của cập nhật nóng này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Phối hợp Quốc tế (UTC). Ngày và giờ của các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ cũng có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác nhất định trên tệp.

Đối với tất cả phiên bản x86 dựa trên Windows Server 2008 và Windows Vista

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Netio.sys

6.0.6001.22659

220,040

22-Mar-2010

16:37

x86

Netio.sys

6.0.6002.22369

221,568

22-Mar-2010

17:40

x86

Bfe.dll

6.0.6001.22659

328,704

22-Mar-2010

16:05

x86

Fwpkclnt.sys

6.0.6001.22659

98,184

22-Mar-2010

16:37

x86

Fwpuclnt.dll

6.0.6001.22659

595,456

22-Mar-2010

16:06

x86

Ikeext.dll

6.0.6001.22659

438,272

22-Mar-2010

16:06

x86

Wfp.mof

Không áp dụng

814

04-Mar-2010

05:54

Không áp dụng

Wfp.tmf

Không áp dụng

208,966

22-Mar-2010

14:37

Không áp dụng

Tcpip.sys

6.0.6001.22659

902,024

22-Mar-2010

16:37

x86

Đối với tất cả phiên bản x64 dựa trên Windows Server 2008 và Windows Vista

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Netio.sys

6.0.6001.22659

342,920

22-Mar-2010

17:06

x64

Netio.sys

6.0.6002.22369

345,984

22-Mar-2010

17:43

x64

Bfe.dll

6.0.6001.22659

458,240

22-Mar-2010

16:32

x64

Fwpkclnt.sys

6.0.6001.22659

165,256

22-Mar-2010

17:06

x64

Fwpuclnt.dll

6.0.6001.22659

779,776

22-Mar-2010

16:33

x64

Ikeext.dll

6.0.6001.22659

454,656

22-Mar-2010

16:33

x64

Wfp.mof

Không áp dụng

814

26-Feb-2010

04:14

Không áp dụng

Wfp.tmf

Không áp dụng

207,475

22-Mar-2010

15:04

Không áp dụng

Tcpip.sys

6.0.6001.22659

1,414,024

22-Mar-2010

17:06

x64

Fwpuclnt.dll

6.0.6001.22659

595,456

22-Mar-2010

16:06

x86

Wfp.mof

Không áp dụng

814

04-Mar-2010

05:54

Không áp dụng

Đối với tất cả phiên bản dựa trên IA-64 của Windows Server 2008

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Netio.sys

6.0.6001.22659

638,344

22-Mar-2010

16:32

IA-64

Netio.sys

6.0.6002.22369

642,432

22-Mar-2010

17:35

IA-64

Bfe.dll

6.0.6001.22659

781,312

22-Mar-2010

15:58

IA-64

Fwpkclnt.sys

6.0.6001.22659

261,000

22-Mar-2010

16:32

IA-64

Fwpuclnt.dll

6.0.6001.22659

1,122,304

22-Mar-2010

15:59

IA-64

Ikeext.dll

6.0.6001.22659

925,696

22-Mar-2010

16:00

IA-64

Wfp.mof

Không áp dụng

814

25-Feb-2010

07:43

Không áp dụng

Wfp.tmf

Không áp dụng

208,053

22-Mar-2010

14:46

Không áp dụng

Tcpip.sys

6.0.6001.22659

2,941,320

22-Mar-2010

16:33

IA-64

Fwpuclnt.dll

6.0.6001.22659

595,456

22-Mar-2010

16:06

x86

Wfp.mof

Không áp dụng

814

04-Mar-2010

05:54

Không áp dụng

Ghi chú về thông tin tệp cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2


Quan trọng Windows 7 và cập nhật nóng Windows Server 2008 R2 được bao gồm trong cùng gói. Tuy nhiên, cập nhật nóng trên trang Yêu cầu Cập nhật nóng được liệt kê trong cả hai hệ điều hành. Để yêu cầu gói cập nhật nóng áp dụng cho một hoặc cả hai hệ điều hành, hãy chọn cập nhật nóng được liệt kê trong "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn tham khảo phần "Áp dụng Cho" trong bài viết để xác định hệ điều hành thực mà mỗi cập nhật nóng áp dụng cho.

  • Các tệp MANIFEST (.manifest) và các tệp MUM (.mum) được cài đặt cho từng môi trường được liệt kê riêng trong phần "Thông tin tệp bổ sung cho Windows Server 2008 R2 và Windows 7". MUM và tệp MANIFEST cũng như các bảo mật liên quan (.cat) các tệp danh mục là rất quan trọng để duy trì trạng thái của cấu phần được Cập Nhật. Các tệp danh mục bảo mật, không được liệt kê các thuộc tính, được ký bằng chữ kỹ số của Microsoft.

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows 7

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Netio.sys

6.1.7600.20611

240.000

07-Jan-2010

09:19

x86

Đối với tất cả các phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Netio.sys

6.1.7600.20611

374,664

07-Jan-2010

09:50

x64

Đối với tất cả phiên bản dựa trên IA-64 được hỗ trợ của Windows Server 2008 R2

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Netio.sys

6.1.7600.20611

710,528

07-Jan-2010

10:37

IA-64

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Thông tin

Để biết thêm thông tin về NBL, ghé thăm Web site sau của Microsoft Developer Network (MSDN):

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb245891.aspxĐể biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

824684 mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm Microsoft

Thông tin tệp bổ sung

Thông tin tệp bổ sung dành cho Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 và Windows Server 2008 R2

Tệp bổ sung cho tất cả phiên bản x86 dựa trên Windows Server 2008 và Windows Vista

Tên tệp

Package_1_for_kb979223~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.230 người

Ngày (UTC)

23-Mar-2010

Thời gian (UTC)

07:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_2_for_kb979223~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,177

Ngày (UTC)

23-Mar-2010

Thời gian (UTC)

07:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_3_for_kb979223~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.729

Ngày (UTC)

23-Mar-2010

Thời gian (UTC)

07:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_4_for_kb979223~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,235

Ngày (UTC)

23-Mar-2010

Thời gian (UTC)

07:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_5_for_kb979223~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,235

Ngày (UTC)

23-Mar-2010

Thời gian (UTC)

07:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_6_for_kb979223~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,444

Ngày (UTC)

23-Mar-2010

Thời gian (UTC)

07:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_7_for_kb979223~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.282 người

Ngày (UTC)

23-Mar-2010

Thời gian (UTC)

07:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_8_for_kb979223~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.282 người

Ngày (UTC)

23-Mar-2010

Thời gian (UTC)

07:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb979223_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,641

Ngày (UTC)

23-Mar-2010

Thời gian (UTC)

07:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb979223_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.694 người

Ngày (UTC)

23-Mar-2010

Thời gian (UTC)

07:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb979223_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.713 người

Ngày (UTC)

23-Mar-2010

Thời gian (UTC)

07:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb979223_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,422

Ngày (UTC)

23-Mar-2010

Thời gian (UTC)

07:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb979223_sc_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.690

Ngày (UTC)

23-Mar-2010

Thời gian (UTC)

07:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb979223_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,701

Ngày (UTC)

23-Mar-2010

Thời gian (UTC)

07:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb979223_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,425

Ngày (UTC)

23-Mar-2010

Thời gian (UTC)

07:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb979223_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.694 người

Ngày (UTC)

23-Mar-2010

Thời gian (UTC)

07:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb979223_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.713 người

Ngày (UTC)

23-Mar-2010

Thời gian (UTC)

07:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb979223_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,422

Ngày (UTC)

23-Mar-2010

Thời gian (UTC)

07:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb979223_winpesrv~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.430

Ngày (UTC)

23-Mar-2010

Thời gian (UTC)

07:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_1297d07e130a17954710cd8f043d5b72_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22369_none_9d9173aa1c96c1a3.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

708

Ngày (UTC)

23-Mar-2010

Thời gian (UTC)

07:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_166bc07af07b1fdd98dea7f0cc4a3e21_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22659_none_2a1247a761e42d5e.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.056

Ngày (UTC)

23-Mar-2010

Thời gian (UTC)

07:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_56eda3a51d2ffa021efdc9d703bc1adf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22659_none_4d1c94225cb838dd.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.402

Ngày (UTC)

23-Mar-2010

Thời gian (UTC)

07:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_e31ce20a86bd1d8ab75145b002799514_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22659_none_b4ae2ec6253eef9f.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

702

Ngày (UTC)

23-Mar-2010

Thời gian (UTC)

07:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22659_none_56f8061cce8b88b0.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

3.908 người

Ngày (UTC)

22-Mar-2010

Thời gian (UTC)

17:46

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22369_none_58d3a818cbb9f9c5.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

3.908 người

Ngày (UTC)

22-Mar-2010

Thời gian (UTC)

19:03

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-network-security_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22659_none_cd81093043c8d95a.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

127,634

Ngày (UTC)

22-Mar-2010

Thời gian (UTC)

17:48

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22659_none_b37aab997fa44247.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

6,254

Ngày (UTC)

22-Mar-2010

Thời gian (UTC)

17:49

Nền tảng

Không áp dụng

Tệp bổ sung cho tất cả phiên bản x64 dựa trên Windows Server 2008 và Windows Vista

Tên tệp

Amd64_0094f1ed5ff99a9edaec7095ad37e407_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22659_none_4fd02db1ad7e3902.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

706

Ngày (UTC)

23-Mar-2010

Thời gian (UTC)

07:10

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_110a588feb14f5dfc79b2bdc1bbc88fb_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22369_none_7776fd5aa0f4e61c.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.066 người

Ngày (UTC)

23-Mar-2010

Thời gian (UTC)

07:10

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_3c922e3b66bac31146211c34ee4f8046_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22659_none_c18a2a20950692c6.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.410 người

Ngày (UTC)

23-Mar-2010

Thời gian (UTC)

07:10

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_d053908ec21dac78481eae1d8b51845d_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22659_none_f979fc035be7ae39.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.766 người

Ngày (UTC)

23-Mar-2010

Thời gian (UTC)

07:10

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_f1adcdf3ffb1eb5c3204652b289efa9e_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22659_none_391971a0ff5be877.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.114

Ngày (UTC)

23-Mar-2010

Thời gian (UTC)

07:10

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22659_none_b316a1a086e8f9e6.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

3,916

Ngày (UTC)

22-Mar-2010

Thời gian (UTC)

18:13

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22369_none_b4f2439c84176afb.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

3,916

Ngày (UTC)

22-Mar-2010

Thời gian (UTC)

18:46

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-network-security_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22659_none_299fa4b3fc264a90.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

127,680

Ngày (UTC)

22-Mar-2010

Thời gian (UTC)

18:15

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22659_none_0f99471d3801b37d.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

6.276 người

Ngày (UTC)

22-Mar-2010

Thời gian (UTC)

18:16

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_1_for_kb979223~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,244

Ngày (UTC)

23-Mar-2010

Thời gian (UTC)

07:10

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_2_for_kb979223~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,643

Ngày (UTC)

23-Mar-2010

Thời gian (UTC)

07:10

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_3_for_kb979223~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,739

Ngày (UTC)

23-Mar-2010

Thời gian (UTC)

07:10

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_4_for_kb979223~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,701

Ngày (UTC)

23-Mar-2010

Thời gian (UTC)

07:10

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_5_for_kb979223~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,701

Ngày (UTC)

23-Mar-2010

Thời gian (UTC)

07:10

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_6_for_kb979223~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.690

Ngày (UTC)

23-Mar-2010

Thời gian (UTC)

07:10

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_7_for_kb979223~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,526

Ngày (UTC)

23-Mar-2010

Thời gian (UTC)

07:10

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_8_for_kb979223~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,526

Ngày (UTC)

23-Mar-2010

Thời gian (UTC)

07:10

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb979223_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,651

Ngày (UTC)

23-Mar-2010

Thời gian (UTC)

07:10

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb979223_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.706 người

Ngày (UTC)

23-Mar-2010

Thời gian (UTC)

07:10

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb979223_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.723

Ngày (UTC)

23-Mar-2010

Thời gian (UTC)

07:10

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb979223_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.430

Ngày (UTC)

23-Mar-2010

Thời gian (UTC)

07:10

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb979223_sc_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,702

Ngày (UTC)

23-Mar-2010

Thời gian (UTC)

07:10

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb979223_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.711

Ngày (UTC)

23-Mar-2010

Thời gian (UTC)

07:10

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb979223_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,433

Ngày (UTC)

23-Mar-2010

Thời gian (UTC)

07:10

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb979223_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.706 người

Ngày (UTC)

23-Mar-2010

Thời gian (UTC)

07:10

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb979223_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.723

Ngày (UTC)

23-Mar-2010

Thời gian (UTC)

07:10

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb979223_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.430

Ngày (UTC)

23-Mar-2010

Thời gian (UTC)

07:10

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb979223_winpesrv~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.438

Ngày (UTC)

23-Mar-2010

Thời gian (UTC)

07:10

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Wow64_microsoft-windows-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22659_none_bd6b4bf2bb49bbe1.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.730

Ngày (UTC)

22-Mar-2010

Thời gian (UTC)

17:41

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Wow64_microsoft-windows-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22369_none_bf46edeeb8782cf6.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.730

Ngày (UTC)

22-Mar-2010

Thời gian (UTC)

18:57

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Wow64_microsoft-windows-network-security_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22659_none_33f44f0630870c8b.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

71,155

Ngày (UTC)

22-Mar-2010

Thời gian (UTC)

17:41

Nền tảng

Không áp dụng

Tệp bổ sung cho tất cả phiên bản IA64 dựa trên Windows Server 2008

Tên tệp

Ia64_66a455c812ac9d6c2954f9943be71018_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22659_none_fa81573cd1528ecc.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.406 người

Ngày (UTC)

23-Mar-2010

Thời gian (UTC)

07:07

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Ia64_7c1a1eb5caa8f76e649ed0c1c09862cd_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22369_none_984ac4c92fffe474.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,064

Ngày (UTC)

23-Mar-2010

Thời gian (UTC)

07:07

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Ia64_b6156d92b6511ddda07e0ae96b6ed531_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22659_none_06bb1282fcb5f7e6.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.110 người

Ngày (UTC)

23-Mar-2010

Thời gian (UTC)

07:07

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Ia64_microsoft-windows-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22659_none_56f9aa12ce8991ac.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

3,912

Ngày (UTC)

22-Mar-2010

Thời gian (UTC)

17:24

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Ia64_microsoft-windows-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22369_none_58d54c0ecbb802c1.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

3,912

Ngày (UTC)

22-Mar-2010

Thời gian (UTC)

18:23

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Ia64_microsoft-windows-network-security_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22659_none_cd82ad2643c6e256.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

127,657

Ngày (UTC)

22-Mar-2010

Thời gian (UTC)

17:26

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Ia64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22659_none_b37c4f8f7fa24b43.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

6,265

Ngày (UTC)

22-Mar-2010

Thời gian (UTC)

17:26

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_1_for_kb979223~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,237

Ngày (UTC)

23-Mar-2010

Thời gian (UTC)

07:07

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_2_for_kb979223~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.694 người

Ngày (UTC)

23-Mar-2010

Thời gian (UTC)

07:07

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_3_for_kb979223~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.694 người

Ngày (UTC)

23-Mar-2010

Thời gian (UTC)

07:07

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_4_for_kb979223~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,351

Ngày (UTC)

23-Mar-2010

Thời gian (UTC)

07:07

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_5_for_kb979223~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,351

Ngày (UTC)

23-Mar-2010

Thời gian (UTC)

07:07

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb979223_sc_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,425

Ngày (UTC)

23-Mar-2010

Thời gian (UTC)

07:07

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb979223_sc_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.530

Ngày (UTC)

23-Mar-2010

Thời gian (UTC)

07:07

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb979223_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.706 người

Ngày (UTC)

23-Mar-2010

Thời gian (UTC)

07:07

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb979223_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.429 người

Ngày (UTC)

23-Mar-2010

Thời gian (UTC)

07:07

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb979223_server_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.533 người

Ngày (UTC)

23-Mar-2010

Thời gian (UTC)

07:07

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb979223_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,718

Ngày (UTC)

23-Mar-2010

Thời gian (UTC)

07:07

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb979223_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.426

Ngày (UTC)

23-Mar-2010

Thời gian (UTC)

07:07

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Package_for_kb979223_winpesrv~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.434 người

Ngày (UTC)

23-Mar-2010

Thời gian (UTC)

07:07

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Wow64_microsoft-windows-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22659_none_bd6b4bf2bb49bbe1.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.730

Ngày (UTC)

22-Mar-2010

Thời gian (UTC)

17:41

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Wow64_microsoft-windows-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22369_none_bf46edeeb8782cf6.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.730

Ngày (UTC)

22-Mar-2010

Thời gian (UTC)

18:57

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Wow64_microsoft-windows-network-security_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22659_none_33f44f0630870c8b.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

71,155

Ngày (UTC)

22-Mar-2010

Thời gian (UTC)

17:41

Nền tảng

Không áp dụng

Các tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows 7

Tên tệp

Update.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,674

Ngày (UTC)

07-Jan-2010

Thời gian (UTC)

12:14

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_79dc20a7253c894916492746b6f4cd3e_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20611_none_d3ba196e8ba9c7c5.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

708

Ngày (UTC)

07-Jan-2010

Thời gian (UTC)

12:14

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20611_none_574311dc2f898df5.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,540

Ngày (UTC)

07-Jan-2010

Thời gian (UTC)

09:36

Nền tảng

Không áp dụng

Các tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Tên tệp

Amd64_82875c5514e6a9078dd3aca218f0a24c_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20611_none_2463edbf3741ad76.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

712

Ngày (UTC)

07-Jan-2010

Thời gian (UTC)

12:14

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_d3a9ad1ddce0a040a41869deee5ef569_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20611_none_b72d5bf48fe648fb.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

712

Ngày (UTC)

07-Jan-2010

Thời gian (UTC)

12:14

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20611_none_b361ad5fe7e6ff2b.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.542 người

Ngày (UTC)

07-Jan-2010

Thời gian (UTC)

10:17

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Update.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,328

Ngày (UTC)

07-Jan-2010

Thời gian (UTC)

12:14

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Wow64_microsoft-windows-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20611_none_bdb657b21c47c126.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.166 người

Ngày (UTC)

07-Jan-2010

Thời gian (UTC)

09:28

Nền tảng

Không áp dụng

Các tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa trên IA-64 được hỗ trợ của Windows Server 2008 R2

Tên tệp

Ia64_2ddac13641a818c4e303a2568263377b_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20611_none_bd5626b6c8fad8dc.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

710

Ngày (UTC)

07-Jan-2010

Thời gian (UTC)

12:14

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Ia64_d3a9ad1ddce0a040a41869deee5ef569_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20611_none_5b106466d786e0c1.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

711

Ngày (UTC)

07-Jan-2010

Thời gian (UTC)

12:14

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Ia64_microsoft-windows-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20611_none_5744b5d22f8796f1.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,541

Ngày (UTC)

07-Jan-2010

Thời gian (UTC)

10:46

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Update.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.684 người

Ngày (UTC)

07-Jan-2010

Thời gian (UTC)

12:14

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Wow64_microsoft-windows-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20611_none_bdb657b21c47c126.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.166 người

Ngày (UTC)

07-Jan-2010

Thời gian (UTC)

09:28

Nền tảng

Không áp dụng

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×