Sự cố này xảy ra sau khi bạn áp dụng bản Cập Nhật ngày 14 tháng một năm 2015cho Microsoft Skype dành cho doanh nghiệp. Khi sự cố này xảy ra, bộ nhớ sẽ vẫn rò rỉ sau khi bạn hoàn tất truyền tệp hoặc đóng cuộc trò chuyện.

Trạng thái

Vấn đề này sẽ được giải quyết trong bản cập nhật sắp tới cho Skype dành cho doanh nghiệp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×