Triệu chứng

Giả sử rằng bạn chạy lệnh để đặt tham số EncryptionRequired sai. Tuy nhiên, khi bạn cài đặt bản Cập Nhật tích luỹ mới hoặc một gói dịch vụ Cập Nhật máy chủ cũ hơn 9 Cập Nhật tích luỹ, thiết đặt yêu cầu mã hoá chuyển trở lại đúngrồi mà có thể gây ra ngừng hoạt động trên Microsoft Outlook trong môi trường Microsoft Exchange Server 2013.

Nguyên nhân

Sự cố này xảy ra vì một bởi thiết kế logic trong môi trường Exchange Server 2013.

Giải pháp

Để giải quyết vấn đề này, cài đặt .

Lưu ý Thiết lập không thể thay đổi sau khi bạn cài đặt bản Cập Nhật tích luỹ 9 hoặc bản cập nhật phiên bản mới hơn.

Giải pháp

Để khắc phục sự cố này, hãy chạy lệnh sau đây để tự đặt tham số EncryptionRequired sai sau khi nâng cấp máy chủ:

Set-RpcClientAccess - Server $RoleFqdnOrName - EncryptionRequired $False

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×