Triệu chứng

Xem xét tình huống sau:

  • Trong Microsoft Lync Server 2013, bạn xác định một số quy tắc bình thường sổ địa chỉ trong Company_Phone_Number_Normalization_Rules.txt file.

  • Bạn chạy lệnh Lync sau đây:

    Set-CsAddressBookConfiguration - UseNormalizationRules = $true – IgnoreGenericRules = $true

Trong trường hợp này, quá trình Rtcsrv.exe hỏng.

Nguyên nhân

Sự cố này xảy ra vì dịch vụ Lync 2013 Front-End không thể xử lý các quy tắc bình thường không hợp lệ.

Giải pháp

Để giải quyết vấn đề này, cài đặt các tháng 12 năm 2015 Cập Nhật tích luỹ cho Lync Server 2013 (phía cuối máy chủ và máy chủ Edge).

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×