Chạy rxGetInfoXdf() không thành công khi gọi vào một tập tin XDF hỗn hợp trong HDFS với lỗi: lỗi:

Lỗi trong rxExecInDataHadoop (callInfo, matchCall):
Nguồn dữ liệu không có hệ thống tập tin hdfs nhập.


rxGetInfoXdf() không được hỗ trợ hợp XDF tệp trong ngữ cảnh phân phối. Sử dụng rxGetInfo() để có được kết quả mong muốn.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×