Sắp xếp Hadoop / kết hợp / xử lý theo nhóm

Giải pháp

Ngay cả khi bạn sắp xếp trước Hadoop và sau đó nhập vào RRE không có bảo đảm phần tách sẽ bao gồm cả theo nhóm hoặc được xử lý theo đúng thứ tự. Do đó các tùy chọn thu hẹp để nhập CSV và:

1) Trung tâm hoặc heo loại, trộn và xử lý theo nhóm.

2) rmr2 hoặc plyrmr bằng nhóm xử lý trong R.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×