Sử dụng bí danh trường truy vấn không hoạt động với một số cơ sở dữ liệu bên thứ ba

Triệu chứng

Khi bạn cố gắng sử dụng Microsoft Query trả về dữ liệu từ một cơ sở dữ liệu bên thứ ba vào Microsoft Excel, các dấu nháy đơn (') xung quanh tên bí danh có thể gây ra các truy vấn không thành công. Thông báo lỗi mà bạn nhận được phụ thuộc vào nguồn dữ liệu mà bạn sử dụng.

Nguyên nhân

Hiện tượng này là do thay đổi thiết kế trong Microsoft Query. Dấu nháy hiện tự động được sử dụng khi răng cưa để tránh lỗi xảy ra do một bí danh có dấu cách hoặc từ dành riêng.

Giải pháp

Cập nhật nóng được hỗ trợ do Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, cập nhật nóng này chỉ được dùng để khắc phục sự cố được mô tả trong bài viết này. Chỉ áp dụng cập nhật nóng này cho hệ thống đang gặp sự cố cụ thể này.

Nếu cập nhật nóng này sẵn có để tải xuống thì sẽ có phần "Cập nhật nóng có sẵn để tải xuống" ở đầu bài viết Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, hãy gửi một yêu cầu tới bộ phận Hỗ trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để nhận hotfix.

Lưu ý Nếu sự cố khác xảy ra hoặc nếu cần khắc phục sự cố, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng. Chi phí hỗ trợ thông thường sẽ tính cho các câu hỏi hỗ trợ bổ sung và các sự cố không phù hợp với cập nhật nóng cụ thể này. Để có danh sách đầy đủ số điện thoại hỗ trợ và dịch vụ khách hàng của Microsoft hoặc để tạo yêu cầu dịch vụ riêng, hãy ghé thăm Web site sau của Microsoft:

Lưu ý Mẫu "Tải xuống cập nhật nóng sẵn có" hiển thị các ngôn ngữ mà cập nhật nóng này sẵn có. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do cập nhật nóng này hiện không có ngôn ngữ đó.

Excel 2003 và Excel 2007

Bạn không có để tải xuống bất cứ điều gì để khắc phục sự cố này trong Microsoft Office Excel 2003 hoặc trong Microsoft Office Excel 2007. Hãy xem phần "Thông tin thêm" trong bài viết này hướng dẫn về cách bật chức năng này

Excel 2002

Các phiên bản Excel 2002 toàn cầu của hotfix này có các thuộc tính tệp (hoặc mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, ngày và giờ được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab Múi giờ trong công cụ Ngày và Giờ trong Pa-nen Điều khiển.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×