Sử dụng bộ đọc màn hình để tham gia cuộc họp Skype Meeting Broadcast

Biểu tượng trang trí. Nội dung trình đọc màn hình

Bài viết này dành cho những người bị khiếm thị sử dụng chương trình bộ đọc màn hình với các sản phẩm Office và là một phần trong bộ nội dung Khả năng tiếp cận Office. Để được trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Sử dụng bàn phím và Trình tường thuật, bộ đọc màn hình Windows dựng sẵn, để tham gia cuộc họp Skype Meeting Broadcast.

Bạn có thể tham gia cuộc họp với tư cách người dự hoặc thành viên nhóm sự kiện, tùy thuộc vào loại người dự mà bạn được nhà tổ chức cuộc họp chỉ định. Skype Meeting Broadcast có thể là cuộc họp ẩn danh hoặc cuộc họp kín. Bạn có thể tham gia cuộc họp ẩn danh với tư cách người dự mà không cần đăng nhập. Để tham gia cuộc họp kín hoặc với tư cách thành viên nhóm sự kiện, việc đăng nhập là bắt buộc.

Khi bạn nhận được lời mời tham gia Skype Meeting Broadcast, bạn có thể chấp nhận lời mời giống như khi chấp nhận các lời mời họp khác, và sự kiện sẽ được thêm vào lịch của bạn.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để biết các phím tắt, vào phần Phím tắt cho Skype for Business.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, Trình tường thuật. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Trình tường thuật, đi đến mục Hướng dẫn đầy đủ về Trình tường thuật.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên PC. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với điện thoại hoặc máy tính bảng chạy Windows.

Trong chủ đề này

Tham gia cuộc họp Skype Meeting Broadcast với tư cách người dự

Với tư cách người dự, bạn có thể xem sự kiện trực tuyến nhưng không thể hoạt động như người trình bày hoặc diễn giả.

Tham gia cuộc họp Skype Meeting Broadcast ẩn danh

 1. Trong khi đọc tin nhắn mời, nhấn Shift+Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Join the meeting, selected, link" (Tham gia cuộc họp, đã chọn, liên kết), rồi nhấn Enter.

  Trang Skype Meeting Broadcast sẽ mở trong trình duyệt mặc định của bạn.

 2. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Join the event button" (Nút Tham gia sự kiện), rồi nhấn Enter.

  Tiêu điểm sẽ di chuyển sang trang truyền phát của sự kiện.

Tham gia cuộc họp Skype Meeting Broadcast kín

 1. Trong khi đọc tin nhắn mời, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Join the meeting, selected, link" (Tham gia cuộc họp, đã chọn, liên kết), rồi nhấn Enter.

  Trang đăng nhập Cuộc họp Skype sẽ mở trong trình duyệt mặc định của bạn.

 2. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy tên người dùng của mình, rồi nhấn Enter.

  Lưu ý: Nếu bạn không nghe thấy tên người dùng của mình, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Use another account, link" (Sử dụng tài khoản khác, liên kết), rồi nhấn Enter. Nhập tên người dùng bạn muốn sử dụng, rồi nhấn Enter.

 3. Bạn nghe thấy: "Password, editing" (Mật khẩu, chỉnh sửa). Nhập mật khẩu của bạn, rồi nhấn Enter.

  Tiêu điểm sẽ di chuyển sang trang truyền phát của sự kiện.

Tham gia cuộc họp Skype Meeting Broadcast với tư cách thành viên nhóm sự kiện

Với tư cách thành viên nhóm sự kiện, bạn có thể hoạt động như một người trình bày hoặc diễn giả, và quản lý các nguồn của cuộc họp (PowerPoint, âm thanh và video) và điều khiển buổi truyền phát.

Tham gia cuộc họp Skype Meeting Broadcast ẩn danh

 1. Trong khi đọc tin nhắn mời, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Join the meeting, selected, link" (Tham gia cuộc họp, đã chọn, liên kết), rồi nhấn Enter.

  Trang Skype Meeting Broadcast sẽ mở trong trình duyệt mặc định của bạn.

 2. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Sign in as an event team member button" (Nút Đăng nhập với tư cách thành viên nhóm sự kiện), rồi nhấn Enter.

  • Nếu Skype for Business đang chạy và bạn đã đăng nhập, tiêu điểm sẽ di chuyển sang trang truyền phát của sự kiện, nơi bạn có thể xem và quản lý Skype Meeting Broadcast.

  • Nếu bạn chưa đăng nhập, cửa sổ đăng nhập Skype for Business sẽ mở ra. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Sign-in address, editing" (Địa chỉ đăng nhập, chỉnh sửa). Nhập tên người dùng của bạn và nhấn Enter. Bạn nghe thấy: "Password, editing text" (Mật khẩu, chỉnh sửa văn bản). Nhập mật khẩu của bạn, rồi nhấn Enter.

   Tiêu điểm sẽ di chuyển sang trang truyền phát của sự kiện.

Tham gia cuộc họp Skype Meeting Broadcast kín

 1. Trong khi đọc tin nhắn mời, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Join the meeting, selected, link" (Tham gia cuộc họp, đã chọn, liên kết), rồi nhấn Enter.

  Trang Skype Meeting Broadcast sẽ mở trong trình duyệt mặc định của bạn.

 2. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Join the event button" (Nút Tham gia sự kiện), rồi nhấn Enter.

  • Nếu Skype for Business đang chạy và bạn đã đăng nhập, tiêu điểm sẽ di chuyển sang trang truyền phát của sự kiện, nơi bạn có thể xem và quản lý Skype Meeting Broadcast.

  • Nếu bạn chưa đăng nhập, cửa sổ đăng nhập Skype for Business sẽ mở ra. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Sign-in address, editing" (Địa chỉ đăng nhập, chỉnh sửa). Nhập tên người dùng của bạn và nhấn Enter. Bạn nghe thấy: "Password, editing text" (Mật khẩu, chỉnh sửa văn bản). Nhập mật khẩu của bạn, rồi nhấn Enter.

   Tiêu điểm sẽ di chuyển sang trang truyền phát của sự kiện.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để lên lịch Skype Meeting Broadcast

Phím tắt cho Skype for Business

Các tác vụ cơ bản khi sử dụng bộ đọc màn hình với Skype for Business

Tìm hiểu cách điều hướng Skype for Business

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×